Vecāki neizpratnē: vai šobrīd skolās un dārziņos ir vai nav atļautas peldēšanas nodarbības

Mammamuntetiem.lv saņem vairāku vecāku satrauktas vēstules – pandēmijas dēļ cieš bērnu peldēšanas prasmes, daudzviet peldēšanas nodarbības nenotiek, pamatojot to ar nestabildu epidemioloģisko situāciju.
Kā norāda ministrijā - iespēja ļaut peldēt nenozīmē obligātu pienākumu to īstenot, ja ir bažas par nosacījumu izpildi. 

FOTO: Shutterstock.com

Kā norāda ministrijā - iespēja ļaut peldēt nenozīmē obligātu pienākumu to īstenot, ja ir bažas par nosacījumu izpildi. 

Jautājumu skaidrojam Izglītības un zinātnes ministrijā.


Vai skolēni var doties peldēt uz citu skolu

Visbiežāk skolēni peldēšanu apmeklē citas mācību iestādes telpās, jo ne visās skolās ir baseini. Lūk, kāda lasītāja interesējas – vai divu klašu bērni no vienas skolas var iet peldēt uz citu skolu, kā tas parasti notiek? Piemēram, no 49.  vidusskolas iet uz Hanzas vidusskolu.


Kā uzzinājām Izglītības un zinātnes mnistrijā, 

peldētapmācība skolās var notikt gan sporta stundu ietvaros, gan interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros.


Ministru kabineta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka formālās izglītības procesa īstenošanā pamata un vidējās izglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Tātad, arī peldēšanas nodarbības pieļaujamas vienas klases ietvaros.


Gan vispārējās izglītības programmas, gan interešu un ievirzes īstenošanas ietvaros visu procesu norise jānodrošina atbilstoši vispārējām epidemioloģiskajām prasībām.
Tomēr izvērtējot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, skolas vadība var pieņemt tādu lēmumu, kāds konkrētajā situācijā liekas visatbilstošākais no visiem drošības aspektiem. Iespēja ļaut peldēt nenozīmē obligātu pienākumu to īstenot, ja ir bažas par nosacījumu izpildi.

Reklāma
Reklāma

 

Mazie peldētāji paliek bez peldēšanas

Savukārt kāda bērnudārznieka mamma interesējas, vai dārziņam ir tiesības lemt, ka bērniem nenotiek peldēšana, pamatojot to ar to, ka nedrīkst notikt kontaktēšanās ar citas grupiņas bērniem. Mamma raksta: “Bērnudārzs atrodas divās ēkās, un galvenajā ēkā atrodas baseins. Grupiņām, kas atrodas dārziņa galvenajā ēkā, baseinu apmeklēt ir atļauts. Savukārt filiāles grupiņām, kas atrodas citā ēkā, baseina apmeklējums tiek liegts, jo “baseina apmeklējumu jābūt “viena burbuļa” ietvaros un kontaktēšanās ar citām grupām un skolotājām nav iespējama.” Vecāki iebilst, jo uz nodarbībām dodas bērni tikai no vienas grupiņas, bet vadība baseinu apmeklēt filiāles grupiņām neļauj. Vai ir tiesības baseinu ļaut apmeklēt tikai galvenās ēkas bērniem?”


Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka ja grupas nepārklājas, peldēšanas nodarbības var notikt. Bet, izvērtējot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, bērnudārza vadība var pieņemt tādu lēmumu, kāds konkrētajā situācijā liekas visatbilstošākais no visiem drošības aspektiem. Iespēja ļaut peldēt nenozīmē obligātu pienākumu to īstenot, ja ir bažas par nosacījumu izpildi. 


Līdz ar to var būt situācija, kad izglītības iestāde pieņem lēmumu noorganizēt peldēšanas nodarbības epidemioloģiskās situācijas dēļ.