Bērns mājas karantīnā. Vai skolai jānodrošina tiešsaistes stundas?

Mammamuntetiem.lv ir saņēmusi vairāku vecāku jautājumus par to, kā vajadzētu organizēt mācības, kad skolā mācības klātienē turpina vakcinētie bērni, bet nevakcinētie dodas mācīties mājās. Vai skolai atsevišķu skolēnu karantīnas gadījumā ir jānodrošina tiešsaistes stundas tiem, kas mācās attālināti?
Atrašanās mājas karantīnā skolēnam nav iemesls nemācīties, taču skolai ir jāinformē mājas karantīnā esošie skolēni par izpildāmajiem uzdevumiem.

FOTO: Shutterstock.com

Atrašanās mājas karantīnā skolēnam nav iemesls nemācīties, taču skolai ir jāinformē mājas karantīnā esošie skolēni par izpildāmajiem uzdevumiem.

Visbiežāk vecāki jautā, kā jāorganizē stundas, ja daļa mācās attālināti, bet daļa klātienē. Taču ir vecāki, kas norāda, ka bērni, kas mācās attālināti, nesaņem informāciju par uzdoto vielu, izpildāmajiem uzvedumiem, līdz ar to rodas situācijas, ka bērni, kas atrodas mājas karantīnā, vienkārši neapgūst mācību vielu.

 

Uz vecāku jautājumiem atbild Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.

 

Prioritāte – klātienes mācības

Speciāliste norāda, ka situācijā, ja klasē ir gan vakcinēti, gan nevakcinēti skolēni, un nevakcinētajiem noteikta karantīna, skolai prioritāri jānodrošina klātienes mācību process vakcinētajiem skolēniem. Ja nevakcinētajiem skolēniem ir noteikta mājas karantīna, skolas pienākums ir īstenot viņiem attālinātās mācības atbilstoši skolas iespējām. Tās var būt gan tiešsaistes stundas, gan nodrošināta iespēja klausīties skolotāja īstenoto klātienes stundu, gan uzdevumi e-klasē (vai Mykoob), gan e-pastā atsūtīti uzdevumi.

 

Skolai ir jāinformē mājas karantīnā esošie skolēni par izpildāmajiem uzdevumiem. 

 

Ja nevakcinētajiem skolēniem ir noteikta mājas karantīna, vecākiem būtu jāsazinās ar klases audzinātāju vai skolas vadību un jānoskaidro, kāda būs attālināto mācību procesa organizācija. 

Reklāma
Reklāma

 

Kādu atbalstu var gūt skolēni, kas mācās attālināti

Ja skolēnam ir noteikta individuāla mājas karantīna, bet pārējā klase mācās klātienē, vecākiem vajadzētu uzreiz pēc karantīnas noteikšanas sazināties ar klases audzinātāju un/ vai skolas direktoru un noskaidrot, kāda būs mācību procesa organizācija viņu bērnam, kā skolēns saņems uzdevumus. Tāpat arī jāizrunā iespējas saņemt atbalstu, tostarp konsultācijas, gadījumā, ja tādas nepieciešamas. 

Tāpat kā, mācoties klātienē, skolēnam ir tiesības gan uz mācību priekšmetu pedagogu konsultācijām (šajā gadījumā – attālinātām), gan uz skolas atbalsta personāla palīdzību. Atbalstu turpina sniegt arī projekts PuMPuRS (ESF projekts “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana”), ja skola projektā ir iesaistījusies. 

 

Ja vecākiem situāciju ar skolu atrisināt neizdodas, ir jāvēršas pie skolas dibinātāja (visbiežāk tā ir pašvaldība). 

 

Ja arī sadarbībā ar pašvaldību neizdodas izveidot skolēnam veiksmīgu mācību režīmu, jāsniedz informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam, minot skolas nosaukumu.