Plāno noteikt profesijas, kurās darbiniekiem Covid-19 testi būs jāveic par saviem līdzekļiem

Plānots noteikt vairākas profesiju grupas, kur darbiniekiem Covid-19 testi būs jāveic par saviem līdzekļiem, norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām", kas ticis iesniegts izskatīšanai valdībā.

FOTO: Shutterstock.com

Paredzēts, ka iedzīvotājiem tiktu dots pārejas periods – piecas nedēļas, kurās viņi varētu iziet pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.

Veselības ministrijas priekšlikums paredz noteikt vairākas profesiju grupas, kas Covid-19 testus apmaksās pašas. Ņemot vērā iespējas vakcinēties pret Covid-19,  rutīnas skrīninga testēšanu no valsts budžeta līdzekļiem plānots īstenot ierobežotam iedzīvotāju lokam,  ja vakcinācija pret Covid-19 atliekama uz noteiktu laiku vai to nevar veikt, vienlaikus dodot iespēju saņemt epidemioloģiski drošus primāri nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, izglītību, veselības aprūpi utt.

 

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu un nepārtrauktu veselības un sociālo aprūpi, izglītības procesa norisi klātienē un drošu pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešama regulāra testēšana profesiju grupās, kuras ikdienā ir ciešā saskarē ar citiem cilvēkiem. Piemēram, slimnīcu darbiniekiem, kuri piedalās ārstniecības procesā, NMPD darbiniekiem, kuri strādā brigādēs, izglītības iestāžu pedagoģiskajam un tehniskam personālam, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, Valsts policijas darbiniekiem, kā arī nodarbinātajiem mazumtirdzniecībā, ēdināšanas jomā un citās, kur darbinieks ikdienā saskaras ar lielu klientu skaitu.

 

Veselības ministrijas ieskatā šīm grupām būtu pienākums darba veikšanai uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, paredzot, ka darba devējs var noteikt pienākumu testēties.

Reklāma
Reklāma

 

Paredzēts, ka Veselības ministrija sagatavos grozījumus normatīvajā regulējumā, paredzot  samērīgu pārejas posmu tām profesiju grupām, kurām būs pienākums veikt testēšanu, bet tā netiks apmaksāta no valsts līdzekļiem. Kā valdības sēdē skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), iedzīvotājiem tiktu dots pārejas periods - piecas nedēļas, kurās viņi varētu iziet pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.

 

Plānots, ka valsts apmaksāts testēšanas pakalpojums tiktu nodrošināts:

  • iedzīvotājiem ar simptomiem;
  • apstiprinošs atkārtots tests, pozitīva maksas testa gadījumā;
  • pēc epidemioloģiskajām indikācijām, piemēram, strauja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās, liels uzliesmojums;
  • epidemioloģiskās uzraudzības nolūkos -  vīrusa sekvencēšana, lai noteiktu un kontrolētu jaunu celmu izplatību;
  • iedzīvotājiem, kuriem Covid-19 vakcināciju nevar veikt vai tā ir  atlikta uz noteiktu laiku. Piemēram, cilvēkiem ar smagu alerģisku reakciju (anafilakse) vai kādi citi medicīniski iemesli, kas liedz veikt vakcināciju;
  • rutīnas skrīninga nolūkos riska grupās, piemēram, stacionēti pacienti, sociālo aprūpes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, izglītojamie (skolās) no 7 gadu vecuma, patversmju klienti, ieslodzītie, patvēruma meklētāji u.c.