IVP: Arī ASV medikamentu regulators atbalstījis Pfizer balstvakcināciju pret Covid-19 tiem, kas vecāki par 65 gadiem, pārējiem – pagaidām noraidīta

“ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) par Pfizer vakcīnu pret Covid-19 nupat veicis pasaulē pieejamo zinātnisko datu un ražotāja iesniegto rezultātu rūpīgu izvērtēšanu, un analīze ir vērtīga un nopietni vērā ņemama,” stāsta Imunizācijas valsts padomes (IVP) priekšsēdētāja Dace Zavadska.

FOTO: Pixabay.com

Pastāv augsts risks, ka tieši no tām pasaules vietām, kur vakcinācijas pret Covid-19 aptvere ir niecīga, iespējama jaunu vīrusa variantu izveidošanās, kas atkal ietekmētu situāciju pasaulē. Foto: Pixabay.com

Pagājušajā nedēļā Imunizācijas valsts padome izplatīja ziņojumu, kurā norādīja, ka šobrīd valstiski svarīgākais uzdevums ir palielināt vispārējo vakcinācijas pret Covid-19 aptveri, nevis steigties ar balstvakcinācijas ieviešanu plašām sabiedrības grupām. Padome norādīja, ka gan no zinātniskā, gan juridiskā aspekta lēmumu par to, vai un kurām sabiedrības grupām papildu devas būs nepieciešamas, var pieņemt tikai tad, kad būs pieejami atbilstoša pierādījumu līmeņa pētījumu dati un precīzi epidemioloģiskie dati, kā arī regulatora Eiropas Zāļu aģentūras atzinums, tostarp par trešās devas drošības aspektiem.
Arī piektdien notikušajā ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (Food and Drug Administration) 

zinātniskās padomes komitejas sanāksmē, kas ilga astoņas stundas, tika nolemts balstvakcināciju ar Pfizer BioNTech noteikt vecumgrupai 65+, kā arī augstas riska grupas cilvēkiem. 

FDA zinātniskās padomes komiteja nobalsoja pret nepieciešamību balstvakcināciju piemērot visiem, kas ir vecāki par 16 gadiem. Balsojumu pret trešās Pfizer vakcīnas pret Covid-19 devu visiem vecumā pēc 16 gadiem veidoja 16 pret 3. 


“Daudzi no ekspertu grupas neatkarīgajiem ekspertiem, tostarp infektologi, šajā ASV medikamentu regulatora sanāksmē uzsvēra: zinātniskie dati šobrīd liecina, ka plaša vakcīnu ieviešana nav pamatota,” pārrunāto sanāksmē izklāsta profesore, IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska. Speciālisti akcentējuši arī, ka balstvakcinācijas ieviešana, visticamāk, būtiski neietekmēšot pandēmijas gaitu. 

Eksperti uzsvēruši, ka vērtīgāk būtu vakcīnas, kas paredzētas trešajām devām, izplatīt tajās pasaules daļās, kur daudzi cilvēki vēl arvien nav saņēmuši nedz pirmo, nedz otro devu vakcīnas pret Covid-19 devu. 

“Jo pastāv augsts risks, ka tieši no tām pasaules vietām, kur vakcinācijas pret Covid-19 aptvere ir niecīga, iespējama jaunu vīrusa variantu izveidošanās, kas atkal ietekmētu situāciju pasaulē,” skaidro profesore Dace Zavadska. 


Savukārt balstvakcinācijas aizstāvji sanāksmē norādījuši uz datiem, kas parāda, ka Pfizer vakcīnas efektivitāte pret Covid-19 simptomātisku norisi pēc četriem mēnešiem samazinās no 96% līdz 84%, savukārt trešā Pfizer deva efektivitāti palielinātu līdz 95%, tostarp pret delta variantu. Tāpat balstvakcinācijas aizstāvji izteicās: ja sabiedrībā nebūs pietiekams vakcinēto īpatsvars un pandēmija turpināsies, būs nepieciešama imunitātes uzlabošana. “Tomēr ir būtiski atzīmēt un saprast, ka

Reklāma
Reklāma

vairākums reģistrēto vakcīnu pret Covid-19 joprojām nodrošina aizsardzību pret smagu slimības gaitu un hospitalizāciju ar efektivitāti 90%, dažviet pat augstāku,” rezumē Dace Zavadska. 


Imunizācijas valsts padome aicina piektdien ASV notikušās medicīnas ekspertu sanāksmes par Pfizer BioNTech balstvakcināciju ierakstu skatīt šeit shorturl.at/ltAT5.

 


Par Imunizācijas valsts padomi


Imunizācijas valsts padome (starptautiski: National Immunization Technical Advisory group (NITAG)) ir neatkarīga, zinātniska, konsultatīva padome, kuras sastāvā ir daudzdisciplināri jomas eksperti valstī. Imunizācijas valsts padome (IVP) ir atbildīga par neatkarīgu, uz jaunākajiem pieejamajiem pierādījumiem balstītu, pamatotu padomu sniegšanu atbildīgajām veselības nozares institūcijām jautājumos, kas saistīti ar imunizāciju un vakcīnām.
Latvijā IVP ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir izvērtēt ar vakcināciju un imunizācijas valsts programmu saistītos jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai. IVP tika izveidota Latvijā 2013. gadā, bet 2016. gadā to pārveidoja pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) kritērijiem. IVP darbībā tiek stingri ievēroti PVO norādītie darbības principi. [1; 2]
Avoti:
1. Duclos, P. National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs): guidance for their establishment and strengthening. Vaccine. 2010 Apr 19;28 Suppl 1:A18-25. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.02.027. PMID: 20412991.
2. National Immunization Technical Advisory Groups. Pieejams: https://www.nitag-resource.org/