Cik dienu bērns var kavēt skolu vai dārziņu bez ārsta zīmes?

“Cik dienu bērns var kavēt skolu vai dārziņu tikai ar vecāku zīmi? Skolā saka, ka tās ir divas dienas, bet visu laiku iepriekš bija trīs dienas. Arī dārziņā atļauj kavēt trīs dienas. Kā īsti ir?” jautā kāda Mammamuntetiem.lv lasītāja.
Šoruden īpaši tiek uzsvērts – bērniem (un arī pieaugušajiem) ar saslimšanas pazīmēm ir jāpaliek mājās

FOTO: Shutterstock.com

Šoruden īpaši tiek uzsvērts – bērniem (un arī pieaugušajiem) ar saslimšanas pazīmēm ir jāpaliek mājās

Mammamuntetiem.lv situāciju skaidro Izglītības un zinātnes ministrijā.

 

Kā norāda ministrijā, tas, cik dienas iestāde atļauj kavēt ar vecāku zīmi, dažādās skolās var atšķirties. Katrai skolai ir jānosaka kārtība par iestādes kavēšanu – kādi kavējumi tiek attaisnoti, par cik dienām tiek pieņemtas vecāku zīmes, kādos gadījumos (pēc cik kavētām dienām) ir nepieciešama ārsta zīme. Lai arī tradicionāli iepriekš tās ir bijušas trīs dienas, kuras var kavēt ar vecāku zīmi, tam ir jābūt noteiktam skolas iekšējos noteikumos. Ja skola ir noteikusi divas šādas kavējuma dienas – tā var būt. 

 

Ministrija uzsver, ka pašreizējā laikā ir īpaši svarīgi zināt, kādi ir noteikumi, lai nebūtu domstarpību.

Reklāma
Reklāma

 

Vienlaikus skolai jāiepazīstina vecāki ar iekšējās kārtības noteikumiem, kas paredz arī kavējumu kārtību. Pamatā noteikumi tie tiek publicēti izglītības iestādes mājaslapā.

 

Kārtību, kādā tiek reģistrēta bērnu ierašanās un neierašanās izglītības iestādē, kā arī to, kas tiek uzskatīts par attaisnotu kavējumu, nosaka izglītības iestāde (saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”).