Epidemioloģiskajai drošībai skolu ēdnīcās ierobežos ēdienu piedāvājumu

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pamatprincipus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, līdz mācību gada beigām skolās nodrošinās tikai pamatēdienu, bet komplekso pusdienu skaits būs samazināts, otrdien lēma Ministru kabinetā.
Epidemioloģiskajai drošībai skolu ēdnīcās ierobežos ēdienu piedāvājumu

FOTO: Marta Balode

Izmaiņas neattieksies uz pārējām iestādēm, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, sociālās rehabilitācijas iestādēm un tamlīdzīgi, jo šajās iestādēs ēdināšana tiek nodrošināta mazākās grupās, kas nerada lielus Covid-19 infekcijas izplatības riskus.
 

Veselības ministrija (VM) norādīja, ka primāri bērniem ir jānodrošina veselīgs uzturs, tomēr situācijās, kad ir nepieciešams ieviest pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lai nodrošinātu skolas darbu klātienē, ir pieļaujams apsvērt iespēju samazināt skolēnu ēdināšanai nepieciešamo laiku, attiecīgi arī samazinot piedāvāto ēdienu klāstu.

 

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pamatprincipus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, VM noteikumu projekts paredz, ka līdz 2022. gada 30. jūnijam vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, tajā skaitā arī sociālās korekcijas iestādēs, kā arī tajās izglītības iestādēs, kuras sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, ir pieļaujams kompleksajās pusdienās iekļauto ēdienu skaita samazinājums, nodrošinot tikai pamatēdienu, bet saglabājot kompleksajām pusdienām noteiktās enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas.
 

Kā norādīja VM, pašlaik spēku zaudējis regulējums, kurš noteica, ka iepriekš minētajās skolās, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pamatprincipus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, līdz 2021. gada 30. jūnijam izglītības iestādēs ir pieļaujams kompleksajās pusdienās iekļauto ēdienu skaita samazinājums, nodrošinot tikai pamatēdienu, bet saglabājot kompleksajām pusdienām noteiktās enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas.

Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija ir norādījusi, ka ne visās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, ir iespējams nodrošināt komplekso pusdienu piedāvājumu, proti, divus ēdienus. 

 

Reklāma
Reklāma

Pēc asociācijas paustā, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju spēja epidemioloģiski droši nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram izglītojamo skaita, pusdienām atvēlētā starpbrīža ilguma.

Līdzīgu apsvērumu dēļ 2020. gadā tika paredzēta iespēja izglītojamajiem komplekso pusdienu vietā nodrošināt tikai pamatēdienu līdz šim noteikto divu ēdienu vietā, vienlaikus nodrošinot noteiktās enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas.

Arī 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs būs jānodrošina epidemioloģiskās drošības pamatprincipu izpilde, proti, būs jānodrošina arī skolēnu plūsmu organizēšana, lai novērstu to, ka liels skaits skolēnu, kas nav no vienas klases vai grupas, nonāk ciešā kontaktā. 

 

Tādēļ arī šajā mācību gadā noteikts, ka nepieciešamības gadījumā ir pieļaujams izglītojamo pusdienu ēdienkartē nodrošināt tikai pamatēdienu līdzšinējo divu ēdienu vietā. Šo pieeju izglītības iestādes piemēro individuāli, izsverot iespējas noorganizēt skolēnu plūsmas un izglītojamajiem saņemt viņu vajadzībām atbilstošu un pilnvērtīgu uzturu.
 

Minētā norma neierobežo izglītības iestāžu ēdinātāju tiesības komplekso pusdienu piedāvājumā paredzēt divu ēdienu pasniegšanu izglītojamajam, ja ir iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības.