150 skolas izstrādās plānu psihoemocionālās veselības veicināšanai, mazinot Covid-19 radītās sekas

No 9. līdz 29. augustam 150 Latvijas skolu pašpārvaldes piedalīsies trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai. Pašpārvalžu līderi un atbalsta persona-skolotājs apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību. Tāpat tiks izstrādāta īpaša Labbūtības ceļakarte – labsajūtas celšanas plāns savas skolas kopienai.
Daudzi skolēni joprojām izjūt negatīvās sekas, ko atstājušas attālinātās mācības.

FOTO: Shutterstock.com

Daudzi skolēni joprojām izjūt negatīvās sekas, ko atstājušas attālinātās mācības.

Trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai kopskaitā piedalīsies 150 skolas no visiem Latvijas novadiem un kopumā notiks 25 trīs dienu mācības Malnavā, Preiļos, Ogrē, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī, Vaiņodē, Ventspilī un Liepājā. Tās vadīs JSPA neformālās izglītības mācību vadītāji un jomas eksperti, bet vienu dienu nodarbības par psihoemocionālo labbūtību katrās mācībās vadīs psihologi no Pusaudžu resursu centra.


“Piesakoties projektam, jaunieši kā motivāciju visbiežāk minējuši attālināto mācību ietekmi uz saviem vienaudžiem – skolēni ir noguruši no darba pie datora un viedierīcēm, viņiem trūkst motivācijas gan skolas programmas apgūšanai, gan ārpusstundu aktivitātēm, kā arī nav iespēju socializēties ar vienaudžiem. 

Daudzas skolēnu pašpārvaldes jau veikušas aptaujas skolā, un rezultāti rāda, ka jauniešu psihoemocionālais stāvoklis attālināto mācību laikā nav iepriecinošs. 

Tieši tāpēc skolu pašpārvalžu jaunieši kopā ar saviem skolotājiem vēlas apgūt jaunas zināšanas, kas palīdzētu sev un skolas biedriem radīt drošu vidi, kurā var runāt par mentālās veselības problēmām un ar projekta palīdzību ieviest ilgtermiņa risinājumus skolēnu psihoemocionālās labbūtības uzlabošanai,” norāda Nils Mosejonoks, Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs. 

Savukārt Saldus pamatskolas pašpārvaldes jaunieši par savu motivāciju iesaistīties projektā teic: “Iepriekšējā mācību gadā skolēnu pašpārvalde īstenoja aptauju par attālinātā mācību procesa norisi. Dati rāda, ka 40% skolēnu zudusi vēlme iesaistīties, aktīvi līdzdarboties, ir pavājinājušās socializēšanās prasmes, digitālā pasaule ir aizņēmusi lielāko dienas daļu un līdz ar to ir pasliktinājusies skolēnu emocionālā pašsajūta. Jaunietis jaunietim var palīdzēt risināt šīs problēmas, ja zina, kā to pareizi darīt un ir apguvis rīkus, metodes, lai to paveiktu. 

Mūsu komanda vēlas palīdzēt skolēniem pēc pandēmijas tikt galā ar emocionālo spriedzi un parādīt, kā vienaudži cits citu var atbalstīt un kopā augt. 

Reklāma
Reklāma

Projekta ietvaros psihologi radījuši Labbūtības žurnālu, kurā iztirzāti nozīmīgākie jautājumi par mentālo veselību, tās nozīmību, pazīmēm, kas var liecināt, ka jaunietis saskaras ar psihoemocionālām grūtībām, kā arī padomiem, ko darīt un kur vērsties dažādās situācijās. Tāpat ir tapis Labbūtības ceļakartes paraugs, kas palīdzēs katrai skolu komandai sagatavot savā skolā īstenojamās aktivitātes un pasākumus, lai celtu labsajūtas līmeni skolas kopienā. 
Septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mācības jauniešu līderiem un atbalsta personām-skolotājiem. Savukārt no oktobra līdz decembrim pašpārvalžu komandas, kas būs izstrādājušas skolas “Labbūtības ceļakarti”, saņems līdz 1000 eiro finansējumu, lai īstenotu to ieviešanas projektus savās skolās. 

 

Uzziņai

Mācības notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 eiro, bet jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte” skolā īstenošanai kopējais finansējums –  144 000 eiro. Detalizētākā informācija par projektu pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.