Zināmi izglītības iestādēs veikto Covid-19 rutīnas skrīninga testu rezultāti

Ar 22. februāri uzsākts rutīnas skrīnings pirmskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu klātienē. Nedēļas laikā skrīnings veikts 191 izglītības iestādē, kopējais veikto testu skaits – 6184, no tiem 1.0% ir pozitīvie testi.

FOTO: Shutterstock.com

Rutīnas COVID-19 skrīningam izglītības iestādēs izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti.

Uz 02.03.2021. apstrādāti 600 pieteikumi no skolām un pirmskolām par rutīnas skrīningu ar siekalu testiem, pieteikumi turpina ienākt. Katru nedēļu skrīninga rezultāti tiek apkopoti un publicēti Inspekcijas mājas lapā - Izglītības iestāžu skrīninga rezultāti.
 

Rutīnas COVID-19 skrīningam izglītības iestādēs  izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti. Pieteikties rutīnas skrīningam nepieciešams elektroniski, nosūtot pieteikumu Inspekcijai uz e-pastu projekti@vi.gov.lv . Prioritārā kārtībā tiks apstrādāti pieteikumi no skolām, kuras atsāks mācību procesu klātienē.

Rutīnas skrīninga mērķis identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību izglītības iestādēs un arī ārpus tās. Rutīnas COVID-19 skrīningam izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti. Personas, kuras pārslimoja Covid-19 infekciju, nav pakļautas plānveida skrīningam un izmeklēšanai pēc epidemioloģiskajam indikācijām uz Covid-19 infekciju trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks.

Reklāma
Reklāma