IVP aicina paplašināt bezmaksas gripas vakcīnu saņēmēju loku un pret cilvēka papilomas vīrusu potēt arī zēnus

Imunizācijas valsts padomes (IVP) šī gada 19. februāra sēdē tika lemts par vairākiem būtiskiem jautājumiem – par 100 % valsts apmaksātas vakcinācijas pret gripu paplašināšanu riska pacientiem, CPV dzimumneitrālu vakcināciju un vakcināciju pret garo klepu grūtniecēm un pusaudžiem, kā arī par vairākiem jautājumiem, kas attiecas uz vakcināciju pret Covid-19.
Tā kā tuvākajā laikā valstī tiek plānots jauns iepirkums un jārēķina tā budžets, IVP stingri rekomendē šajā iepirkumā paredzēt līdzekļus, lai būtu iespējams nodrošināt 100 % valsts apmaksātas vakcinācijas pret gripu paplašināšanu riska pacientiem.

FOTO: Unsplash.com

Tā kā tuvākajā laikā valstī tiek plānots jauns iepirkums un jārēķina tā budžets, IVP stingri rekomendē šajā iepirkumā paredzēt līdzekļus, lai būtu iespējams nodrošināt 100 % valsts apmaksātas vakcinācijas pret gripu paplašināšanu riska pacientiem.

“IVP eksperti jau iepriekš ir izteikuši stingru, zinātniski pamatotu rekomendāciju par šo trīs vakcīnkontrolējamo infekciju vakcinācijas paplašināšanu sabiedrības veselības interesēs. Valsts apmaksāta vakcinācija minētajām grupām jau daudzviet Eiropā un pasaulē notiek un ir pierādījusi savu efektivitāti gan sabiedrības veselības aspektā, gan ietekmē uz valsts budžeta ietaupījumiem – kā īslaicīgi, tā ilgtermiņā,” skaidro Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja, Asoc. prof. Dace Zavadska. 
 

Tā kā tuvākajā laikā valstī tiek plānots jauns iepirkums un jārēķina tā budžets, IVP stingri rekomendē šajā iepirkumā paredzēt līdzekļus, lai būtu iespējams nodrošināt 100 % valsts apmaksātas vakcinācijas pret gripu paplašināšanu riska pacientiem, CPV  dzimumneitrālu vakcināciju un vakcināciju pret garo klepu grūtniecēm un pusaudžiem. Svarīgi atzīmēt: lai novērstu infekcijas izraisītu vēzi, Vēža uzveikšanas plānā ir noteikts mērķis – līdz 2030. gadam vakcinēt vismaz 90 % no ES meiteņu mērķpopulācijas un ievērojami paplašināt zēnu vakcināciju.   
Informāciju par Eiropas Vēža uzveikšanas plānu var skatīt tīmekļa vietnē
 

IVP akcentē: šobrīd visas Latvijā pieejamās Covid-19 vakcīnas ir līdzvērtīgas
Attiecībā uz vakcināciju pret Covid-19 tika spriests par slimnīcās prioritāri vakcinējamām pacientu grupām pēc medicīniskām indikācijām. Tika nolemts, ka ideja par slimnīcās prioritāri vakcinējamām pacientu grupām pēc medicīniskām indikācijām ir atbalstāma, bet ar nosacījumu, ka pie medikamentozās imūnsupresijas ar lielām medikamentu devām būtu jāpievieno “augstu devu” medikamentu izraisīta imūnsupresija. Kā arī tika vērsta uzmanība, ka vakcinācija jebkuram indivīdam, tai skaitā ar nopietnām blakusslimībām vai imūnsupresiju, ir veicama ar jebkuru no Covid-19 vakcīnām, kas pieejama konkrētajā medicīnas iestādē. 

Reklāma
Reklāma


Pagaidām nav zinātnisku un pētnieciski pamatotu pierādījumu kāda konkrēta ražotāja Covid-19 vakcīnas priekšrocībām attiecībā pret citu ražotāju vakcīnām. 

Tāpat speciālisti pauda vienotu viedokli: nav pamatota un nebūtu norādīta antivielu titru noteikšana pirms un pēc vakcinācijas, kā arī, cik vien tas ir konkrētajā gadījumā iespējams, pirmo vakcīnas devu rekomendē ievadīt pirms plānotās medicīniskās iejaukšanās. “Pirms un pēc vakcinācijas nav nepieciešams noteikt antivielu titrus. Tāpēc jau ir veikti plaši zinātniskie pētījumi; antivielu titrus nenosaka arī pēc vakcinēšanās ar citām vakcīnām,” norāda profesors, ārsts infektologs Uga Dumpis, Imunizācijas valsts padomes loceklis.


Rekomendācijas rīcībai pēc nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas
Vēl viens nozīmīgs jautājums, kas tika izskatīts sēdē, bija par nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas. Pirms kāda laika, kad tika diskutēts par nevēlamo notikumu pēc vakcinācijas uzraudzību un terminoloģiju atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) standartiem, tika panākta vienošanās, ka nopietnu gadījumu pēc vakcinācijas izvērtēšanai būtu jāpieaicina eksperti, respektīvi, jāveido ekspertu grupa, ko nepieciešamības gadījumā pieaicināt izvērtēšanā. IVP sēdē tika pieņemts lēmums vajadzības gadījumā palīdzēt ar ekspertu piesaistīšanu šādas grupas izveidē. Tāpat tika nolemts, ka izvērtēšanas veikšanai saistībā par nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas būtu jāpiesaista Veselības inspekcijas eksperti, lai vērtētu vakcinācijas procedūras iespējamās kļūdas.