Viss aktuālais par 500 eiro pabalsta izmaksu par bērniem

Jau ziņots, ka gan valdībā, gan Saeimā atbalstu guvis likumprojekts, kas paredz ģimenēm par katru bērnu izmaksāt 500 eiro lielu atbalstu. Kad un kā tiks izmaksāts šis pabalsts, ko darīt, ja šķiet, ka pabalstiem neesat pieteicies, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).
Soli pa solim noskaidro, kad un kā saņemsiet atbalstu!

FOTO: Shutterstock.com

Soli pa solim noskaidro, kad un kā saņemsiet atbalstu!

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās:

 

 • līdz 31.martam personām, kuras piešķirto pabalstu saņem laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim:
  - bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam,
  ģimenes valsts pabalsts,
  - piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.
  Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.
  Atbalsta maksājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu un par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.

 

 • 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim personai piešķirts maternitātes pabalsts un bērns piedzims līdz 6. aprīlim.
  Piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021.gada 15.februāra līdz 2021.gada 12.aprīlim. Bērns piedzimis 2021.gada 15.februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6.aprīlim un laikā no 1.marta līdz 6.aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksai, no 13.aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu.
 • 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja tiesības uz tiem ir  periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim, bet  pieprasīti un piešķirti  pēc  1. marta
  Piemērs. Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3.marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5.maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu.

 

500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.

 

Personām, kas minētos pabalstus nesaņem, bet ir uz tiem tiesības

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām:
• ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet nav to līdz šim pieprasījušas;
• ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet to nesaņem, jo nav paziņojušas VSAA kontu konta maiņas gadījumā,
iesniegums jāiesniedz VSAA līdz 1.martam.

Reklāma
Reklāma

 

Atbalsta maksājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu un par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.


To visērtāk izdarīt elektroniski portālā Latvija.lv:
Izmantojiet e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēlieties vajadzīgo iesniegumu:
Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršana
vai
Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršana.
Izmantojiet e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, ja pēdējos trīs gadus esat dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas kādā citā ES/EEZ dalībvalstī, pievienojiet aizpildītu iesnieguma veidlapu no VSAA mājaslapas:
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ).


Konta maiņai rakstiet iesniegumu brīvā formā.


Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Zināšanai!
• No izmaksātā atbalsta VSAA nekādus ieturējumus neveiks.
• Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.
• Ja vēlaties noskaidrot, vai esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet e- pakalpojumu Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem portālā Latvija.lv