Vecākajām klasēm nosaka prasību nēsāt sejas maskas ārpus stundām

Valdība šodien nolēma vecāko klašu attālinātās mācības skolās pagarināt līdz 13.novembrim un noteica, ka skolotājiem un skolēniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus stundām skolas telpās būs jānēsā sejas maskas.

FOTO: Shutterstock.com

Ministru kabinets, uzklausot speciālistu ieteikumus, šodien grozīja noteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Līdz šim sejas maskas izglītības iestādēs izglītojamajiem nēsāt nevajadzēja. Šodien valdība nolēma noteikt, ka izglītības iestādēs nodarbinātajiem un izglītojamajiem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves ir jālieto mutes un deguna aizsegus.

Minēto nosacījumu nepiemēros vietām, kurās mutes un deguna aizsega lietošana nav iespējama, piemēram, ēdot.

Valdība nolēma līdz 13.novembrim pagarināt attālinātās mācības 7.- 12.klasēs. Minētais nosacījums neattieksies uz sociālās korekcijas izglītības iestādi "Naukšēni", uz speciālās izglītības iestādēm un uz tādām izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Ministru kabineta pieņemtais lēmums paredz, - ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei.

Reklāma
Reklāma

Valdības lēmums arī paredz, ka valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4.klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot arī pārtikas paku piegādei 1.- 4.klašu skolniekiem. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestādei jāvienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī jāvienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu.

Noteikumi stāsies spēkā sestdien, 7.novembrī.