Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu topošā māmiņa var saņemt divās daļās: pirms mazuļa piedzimšanas (pirmsdzemdību) un pēc bērniņa piedzimšanas (pēcdzemdību). Tas aizstāj māmiņas darba algu pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā.

Iesūtījusi Sanita Ozoliņa

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Iesūtījusi Sanita Ozoliņa

Maternitātes pabalstu var saņemt topošā māte, kas:
    * strādā algotu darbu;
    * veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu;
    * ir pašnodarbinātā vai
    * ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.

Kas vēl var saņemt šo pabalstu?

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja māte:
    * slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai;
    * ir atteikusies no bērna kopšanas;
    * ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai.

Par kādu laika posmu tiek izmaksāts pabalsts?
Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.
Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē.
Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām — maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:
    * grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijušas veselības problēmas;
    * piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.
Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.
Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem —  ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba vietas likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba!


Kāds būs pabalsta apmērs?
Pabalstu piešķir 100% apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Ja darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību sākas 2010.gada janvārī vai vēlāk, darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību (Iepriekš tika rēķināta vidējā iemaksu alga par 6 kalendārajiem mēnešiem, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību).
Piemērs: Ja maternitātes atvaļinājums sācies 2010. gada 1. janvārī, atmetam 2009. gada decembri un novembri un vidējo iemaksu algu aprēķina par periodu no 2008. gada novembra līdz 2009. gada oktobrim (ieskaitot).
Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēn.) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Kā un kur pieprasīt maternitātes pabalstu?
Mātei vai viņas pilnvarotajai personai jādodas uz jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļu, un jāiesniedz:
    * darba nespējas lapa B, kurā ir jābūt visu darba devēju apstiprinājumam par neierašanos darbā darbnespējas periodā, kas saistīts ar grūtniecību un dzemdībām. Pašnodarbinātā pati apstiprina, ka negūst ienākumus šajā darba nespējas periodā;
    * iesniegums pabalsta piešķiršanai, kurā jānorāda arī bankas vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kur pabalsta summu ieskaitīt.
Iesniegumu un darbnespējas lapu maternitātes pabalsta piešķiršanai var nosūtīt VSAA nodaļai arī pa pastu (vēlams ierakstītā sūtījumā).
Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Cik ilgā laikā piešķir šo pabalstu?
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus. Pabalstu izmaksā 5 dienas mēnesī — 3., 7., 14., 20. un 26. datumā. Tas nozīmē, ka pēc aprēķināšanas un piešķiršanas saņemsiet to ne ilgāk kā 10 dienu laikā.

No novembra būs izmaiņas!
Ja darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību sākas 2010.gada 3.novembrī vai vēlāk maternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no vidējās iemaksu algas un izmaksā šādā apmērā:
    * ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 11,51 latam (ieskaitot) — piešķirtajā apmērā;
    * ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu — par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Piemērs: ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā ir 15,51 lats, tas nozīmē, ka pārsniegti 4 lati, 50% no šīs summas ir 2 lati, kas tiek pieskaitīti 11,51 latam, kopā pabalsta apjoms par vienu kalendāro dienu ir 13,51 lats;
    * personai, kurai pārejoša darba nespēja sakarā ar grūtniecību un dzemdībām ir iestājusies līdz 2010.gada 2.novembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 3.novembra, maternitātes pabalstu izmaksā likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 10.pantā noteiktajā apmērā, proti, kā līdz šim — bez apmēra ierobežojuma.

Materiāls publicēts pēc VSAA sniegtās informācijas

Reklāma
Reklāma