Vai ir reāls rīcības plāns? Kā rīkosies skola, ja audzēknim konstatēs Covid-19 simptomus

Saistībā ar centieniem maksimāli samazināt Covid-19 saslimšanas riskus ieviesto pasākumu iespaidā, tipiskā skolas diena Latvijā ir gana izmainījusies. Taču Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir publicējusi arī vadlīnijas, ar kurām iesaka, kā izglītības iestādēm rīkoties gadījumā, ja radušās aizdomas par saslimšanu ar Covid-19. To pavisam noteikti derētu ielāgot vecākiem.

 

FOTO: Shutterstock.com

Pirmā šī gada mācību nedēļa Latvijas skolās ir teju noslēgusies un gan vecāki, gan bērni droši vien ir izdarījuši secinājumus par to, kā darbojas jaunā lietu kārtība.

Ar savu pieredzi, iespaidiem un pārdomām par uzvedību ierobežojošiem un citādi regulējošiem noteikumiem mācību iestādēs ļaudis dāsni dalās sociālajos tīklos, taču līdz šim plašāk nav runāts par to, kāds ir skolu vadības plāns gadījumā, ja tiek konstatēts, ka kādam bērnam ir parādījušies elpceļu saslimšanas simptomi.

Vadlīnijas šādos gadījumos savā mājaslapā ir publicējusi IZM. Piedāvājam tās pārskatāmā formātā, zemāk.

Ko darīt, ja skolēnam konstatētas elpceļu saslimšanas pazīmes?
Pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm ieteicamā rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums iestādē, ir sekojoša:

1. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt iestādes atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.

2. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbiniekam ir jālieto sejas maska vai mutes un deguna aizsegs.

Šādā gadījumā skolas darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu, ārstam noslēdzot darbnespējas lapu.

 

 

SPKC pārstāve atgādina, ka šī slimība bērnu vidū nav tik izplatīta un risks pašiem bērniem saslimt nav tik liels.

 


Ja skolēnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), iestādei ir:

Jāizolē skolēns atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams atbilstoši skolēna vecumam, jānodrošina tā paša pieaugušā, kas ar viņu kontaktējās pirms tam, klātbūtni, lai novērstu darbinieka/pieaugušā inficēšanās risku, skolēnam jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs, bet darbiniekam – medicīniskā sejas maska.

Pēcāk ieteikumi paredz sazināties ar izglītojamā vecākiem, vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuriem nekavējoties jāierodas pēc izglītojamā. Vecākiem telefoniski ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.

IZM publicētajās vadlīnijās teikts, ka šāds skolēns tiks ārstēts “atbilstoši veselības stāvoklim” un “atgriezīsies iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem”.

Reklāma
Reklāma

Ja darbiniekam vai skolēnam konkrētajā iestādē tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).


Ja simptomus konstatē divām un vairāk personām
Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde rīkojas atbilstoši iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai – izolē skolēnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamo vecākiem, vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

IZM ieteikumos arī minēts, ka, ja izglītojamam vai iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 saslimšana, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei.

Šādā gadījumā iestādes vadītājam būs pienākums veikt SPKC norādījumus, teikts IZM publicētajā materiālā.

Iestādes vadītājam par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem būs jāinformē iestādes dibinātājs, savukārt dibinātāja pārstāvim – būs jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.

Līdzīgi ieteikumi izstrādāti arī profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, augstskolām un koledžām. Ar tiem var iepazīties IZM mājaslapā.


Viens Covid-19 gadījums vēl nenozīmēs klases slēgšanu
Sarunā ar medijiem SPKC sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Tettere jau iepriekš norādīja, ka situācijā, kad bērnam būtu konstatēta Covid-19 saslimšana, notikumu tālākā gaita var būt dažāda.

“Katru gadījumu izskata un izvērtē speciālisti, tāpēc teikt, ka obligāti visa klase un visas skolēnu ģimenes būs izolācijā, nevar. Ja klasē ir viens saslimušais vai uzreiz 10 saslimušo, tad ir pavisam atšķirīgi rīcības scenāriji, un viennozīmīgi prognozēt tos nevar. Protams, ja ir daudz saslimušo, tad klasi, visticamāk, slēgs. Vecākiem ir jāsaprot, ka tas tiek darīts, lai iespējami īsākā laikā lokalizētu uzliesmojumu. Ja tā būs jārīkojas un kāda klase un skola būs jāslēdz, tad tā nebūs ne valsts ne SPKC iegriba, bet gan pamatota rīcība,” pauda SPKC pārstāve.

Tettere norādīja, ka vispārīgi spriežot nevar prognozēt, vai klase, kur ir saslimušais, nonāk karantīnā vai izolācijā – vienota algoritma, pēc kā būtu jāvadās, šobrīd nav.

“Viss būs atkarīgs no saslimušo skaita, no skolas lieluma un tā, kā ir organizēts mācību process, no tā, ar ko bērns ir kontaktējies un kad ir parādījušies slimības simptomi. Ir ļoti daudz faktoru, kas jāņem vērā. Ja kāda skola vai klase tiks slēgta, tas tiks rūpīgi izvērtēts,” skaidroja SPKC pārstāve.

Pasaules un arī Latvijas pieredze liecina, ka bērniem slimības gaita ir salīdzinoši vieglākā formā nekā pieaugušajiem. Protams, ir izņēmumi un ne vienmēr var paredzēt, kā slimība attīstīsies konkrētajam bērnam. Tāpat jāņem vērā, ja bērnam ir iedzimtas kaites, viņš var slimot smagāk.

SPKC pārstāve atgādina, ka šī slimība bērnu vidū nav tik izplatīta un risks pašiem bērniem saslimt nav tik liels.

Tomēr skolu kolektīvu risks ir, ka bērni varētu infekciju nodot pieaugušajiem – pedagogiem un saviem ģimenes locekļiem.

Līdz šim jaunākais ar Covid-19 saslimušais Latvijā bija 10 mēnešus vecs bērns, kas ticis ievietots arī stacionārā.