Latvijā uzraudzībā apmēram 2000 cilvēku, kas iebraukuši no Covid-19 nedrošajām valstīm. Kā viņus kontrolē?

No koronavīrusa skartajām nedrošajām valstīm Latvijā iebraukušajiem jāievēro divu nedēļu pašizolācija. Latvijā ik dienu no šādām valstīm var ierasties desmitiem cilvēku: krievi, kuriem kādā no Eiropas Savienības valstīm ir uzturēšanās atļauja vai dubultpilsonība, drīkst ieceļot Eiropā bez ierobežojumiem. Jauns.lv rakstīja, ka arī zviedri itin viegli ar prāmi var iebraukt Tallinā. Viņi visi var arī nokļūt Latvijā. Kā tiek kontrolēts, vai viņi atrodas pašizolācijā?

Pašlaik policija uzmana apmēram 2000 cilvēkus, kas ieradušies no Covid-19 nedrošajām valstīm

FOTO: Shutterstock.com

Pašlaik policija uzmana apmēram 2000 cilvēkus, kas ieradušies no Covid-19 nedrošajām valstīm

Valdības mājaslapā ir publicēts to valstu saraksts (Zviedrija, Luksemburga, Čehija, Rumānija, Bulgārija, Melnkalne un citas) un pieminēts, ka tas attiecas arī uz sarakstā neminētām valstīm (piemēram, Krieviju), no kurām ieceļojot jāievēro 14 dienu pašizolācija sakarā Covid-19 pandēmiju. Iebraucēji no šīm valstīm var nokļūt arī Latvijā.

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa Jauns.lv atbildēja, ka „šie jautājumi nav Ārlietu ministrijas kompetencē” un pēc atbildes aicināja vērsties Iekšlietu ministrijas struktūrās.

Jāapzinās, ka vīruss vēl joprojām nav uzveikts, tāpēc ir nopietni jāattiecas uz noteiktajiem ierobežojumiem – ierodoties no smagi skartajām valstīm, obligāti jāievēro pašizolācija, neatkarīgi no tā, vai anketa ir vai nav aizpildīta.


Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Priedīte Jauns.lv teica: „Valsts policija vēl joprojām turpina kontrolēt to, vai personas, kurām jāievēro pašizolācija, to dara. Personas, kuras iebraukušas no “nedrošām valstīm” – tas ir no tādām, kurās 14 dienu Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16, aizpilda anketu, apņemoties ievērot 14 dienu pašizolāciju.

Reklāma
Reklāma

Attiecīgi robežsardze informāciju nodod Valsts policijai pēc piekritības, un policijas darbinieki veic personu kontroli – tagad vairāk pašizolācijas kontrole notiek pa telefonu, taču tiek veiktas arī klātienes pārbaudes. Šobrīd Valsts policijas redzeslokā ir aptuveni 2000 personu, kam jāievēro pašizolācija. Visdrīzāk tie nav visi ceļotāji, bet gan lielākā daļa. Tāpat pašizolācija obligāti jāievēro arī tām personām, kas caur smagi skarto valsti ir braukušas tranzītā, kā arī tad, ja persona ierodas no “nedrošām” valstīm, caurbraucot arī tās valstis, kur nav paaugstināts saslimstības risks.
 
Jāapzinās, ka vīruss vēl joprojām nav uzveikts, tāpēc ir nopietni jāattiecas uz noteiktajiem ierobežojumiem – ierodoties no smagi skartajām valstīm, obligāti jāievēro pašizolācija, neatkarīgi no tā, vai anketa ir vai nav aizpildīta.

Ja persona neievēro pašizolāciju, tā var tikt saukta pie atbildības – “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 50. pants (1) paredz, ka par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas vai karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām”.