Nākamos desmitklasniekus aicina izvēlēties padziļināti apgūstamās programmas

Līdz Jāņiem izglītības iestādēm varētu būt skaidrība, kāds būs to padziļināto kursu piedāvājums 10.klašu skolēniem, pirmdien preses konferencē informēja "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

FOTO: Shutterstock.com

10.klašu skolēni 1.septembrī sāks skolas gaitas pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās izglītības, kas paredz noteiktu priekšmetu padziļinātu apguvi.  Ja šobrīd skolēns vēl šaubās par izvēli, nepieciešams konsultēties ar pedagogiem un vecākiem.

Šobrīd prasa pirmo izvēli, bet to būs iespējams mainīt, ja skolēns tā vēlēsies 11.klases beigās. Šobrīd veido vienotu datubāzi, kurā varēs apskatīt visu Latvijas skolu piedāvājumu.

“Skola 2030” mājaslapā var atrast detalizētākus aprakstus vecākiem un skolēniem, kā arī ieteikumus dažādām nākotnes profesiju izvēlēm.

Katrā skolā Latvijā šobrīd tiek modelēta iespējamā vidusskolas standarta īstenošana, un skolas rūpīgi plānojot savus piedāvājumus. Kopumā ir iespējams apgūt 15 padziļinātos kursus, taču Oliņa uzsvēra, ka neviena skola to nenodrošinās, tāpēc skolēniem jāizvērtē arī apkārtnes skolu piedāvājums.

Visbiežāk minētais padziļinātais kurss skolu piedāvājumā ir svešvaloda – gandrīz visas skolas, neatkarīgi no tās lieluma, plāno piedāvāt kādu svešvalodu augstākajā līmenī. 

Visi skolēni mācīsies matemātiku, svešvalodas, latviešu valodu un literatūru, sociālo zinātņu priekšmetus, sportu, kā arī citus priekšmetus. Tomēr pārējo daļu mācības veidos izvēlētie padziļinātie kursi, kurus jaunieši pamatā mācīsies 12.klasē. Visās vidusskolās Latvijā pamata mācību priekšmeti veidos 2/3 mācību satura, un tas visiem skolēniem būs līdzīgs.

Reklāma
Reklāma

Valsts izglītības satura centra vadītājs (VISC) Guntars Catlaks norādīja, ka no 1.septembra skolēni varēs vairāk un padziļinātāk mācīties tos priekšmetus, kas atbilst viņu nākotnes mērķiem, taču mācību stundu skaits nepieaugs - skolēni mācoties aizvien pavadīs vidēji 36 stundas nedēļā.

Skolēns vidusskolā veiks arī vienu padziļinātu izpētes darbu. Pārbaudes darbi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā būs noslēguma eksāmenos, kā iepriekš, pārmaiņas skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Lielākās skolās plašāks piedāvājums
Skolas plāno piedāvāt vidēji no 4 līdz 8 padziļinātajiem kursiem jeb kursiem augstākajā līmenī. Jo lielāka skola, jo lielāks šādu kursu skaits. Mazās skolas (līdz 45 skolēniem vidējās izglītības pakāpē) plāno piedāvāt vidēji 4 padziļinātos kursus, kas ir vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktais minimums, vidēja lieluma skolas (ar 46 līdz 150 skolēniem) plāno piedāvāt vidēji 6 padziļinātos kursus, lielās skolas (151 vai vairāk skolēnu) plāno piedāvāt vidēji 8 padziļinātos kursus.

Nozīmīgākās atšķirības skolu piedāvājumā ir dabaszinātņu mācību jomas priekšmetos - fizikā, ķīmijā, mazāk - bioloģijā. Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomu padziļinātos kursus vairāk plāno piedāvāt skolas, kurās pašlaik ir vairāk nekā viena paralēlklase (no 76 skolēniem vidējās izglītības pakāpē), – šos kursus plāno piedāvāt vismaz 60 % šādu skolu. Dizainu un tehnoloģijas un Programmēšanu augstākajā līmenī piedāvās mazāk nekā 20 % no mazajām skolām. Šīs tendences visdrīzāk skaidrojamas ar to, ka skolas var atļauties piedāvāt tikai dažus padziļinātos kursus, tādēļ tās izvēlas piedāvāt tradicionāli vairāk pieprasītos.

"Acīmredzama ir tendence – jo mazāka skola, jo drīzāk tā plāno piedāvāt padziļināto kursu komplektus, kuros dominē humanitārie un sociālo zinātņu jomu kursi, jo lielāka skola, jo drīzāk tā plāno piedāvāt padziļināto kursu komplektus, kuros ir arī dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību jomu kursi," uzsver Zane Oliņa un turpina: "Jārēķinās, ka lielākām skolām piedāvājums būs plašāks, taču neviena skola Latvijā nepiedāvās visus padziļinātos kursus. Tāpēc skolēniem ļoti svarīgi saprast savas intereses un izskatīt piedāvājumu ne tikai vienā, bet vairākās skolās.