Mazāk, bet dziļāk – kā turpmāk notiks mācības vidusskolā?

Jau no nākamā mācību gada mainīsies tas, ko un kā jaunieši apgūs vidusskolā, tāpēc 3. martā, plkst. 19.00 notiks noslēdzošā “Mammām un tētiem” kopā ar Skola2030 organizētā Facebook tiešraides diskusija “Mazāk, bet dziļāk – kā turpmāk notiks mācības vidusskolā?”. 

Turpmāk vidusskolā izglītības saturu varēs apgūt trijos līmeņos un attiecīgi līmeņos varēs kārtot arī valsts pārbaudes darbus.

FOTO: Shutterstock.com

Turpmāk vidusskolā izglītības saturu varēs apgūt trijos līmeņos un attiecīgi līmeņos varēs kārtot arī valsts pārbaudes darbus.

Turpmāk vidusskolā izglītības saturu varēs apgūt trijos līmeņos un attiecīgi līmeņos varēs kārtot arī valsts pārbaudes darbus. Skolēniem būs lielākas izvēles iespējas – 30 % mācību laika, īpaši 12.klasē, varēs veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Tas nozīmē – vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Visām vidusskolām būs jāpiedāvā vismaz divi izvēļu kursu komplekti ar trīs padziļinātiem kursiem katrā no tiem.   

Pašlaik vidusskolā lielākā daļa skolēnu mācās vienādu saturu un vienus un tos pašus mācību priekšmetus, liek vienādu eksāmenu, lai gan dažādās skolās atsevišķos mācību prieksmetos, piemēram, matemātikā stundu skaits var nozīmīgi atšķirties.

Tagad mācību saturs izveidots trīs līmeņos, lai skolēniem būtu iespēja izvēlēties, kurus priekšmetus mācīties vairāk vai mazāk, atbilstoši savām interesēm vai nākotnes plāniem. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos skolēniem plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Gaidāmās pārmaiņas topošo un esošo vidusskolēnu vecāku vidū raisījušas daudz jautājumu – kas sagaida vidusskolēnus? Pēc kāda principa skolas veidos  izvēles un padziļināto kursu piedāvājumu? Kā skolēnam izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu? Kā šo izvēli par palīdzēt izdarīt un atbalstīt vecāki?

Reklāma
Reklāma

Lai informētu vecākus un veicinātu izpratni par vidusskolas modeli un gaidāmajiem rezultātiem, skolu beidzot, skatieties Facebook tiešraides diskusiju un uzdodiet savus jautājumus ekspertiem. 

Diskusijā piedalīsies Zane Oliņa, pilnveidotā mācību satura un pieejas (Skola2030) ieviešanas vadītāja un Igors Grigorjevs, Ogres 1. vidusskolas direktors, kurš savā skolā jau īsteno mūsdienīgas mācīšanās metodes un kurš piedalījies vidusskolas modeļa izveidē.  Diskusiju moderēs Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammām un tētiem” vadītāja.

Savus jautājumus varat iesūtīt iepriekš, rakstot vecāku organizācijai “Mammām un tētiem” un/vai Skola2030 pārstāvjiem (redakcija@mammam.lv, info@skola2030.lv). Diskusijas norisei sekojiet līdzi “Mammām un tētiem” vai Skola2030 Facebook lapā.