Atvieglota kārtība izdevumu atmaksai par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu Valgas slimnīcā

30. janvārī, Valkas novada domē ar novada iedzīvotājiem un ģimenes ārstiem tikās pašvaldības un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji (NVD), lai informētu par atvieglotu kārtību izdevumu atmaksai par Valgas slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

FOTO: Shutterstock.com

Jaunā izdevumu atmaksas kārtība izstrādāta un ieviesta, lai novada iedzīvotājiem atvieglotu plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Valgā, kur nepieciešamie pakalpojumi pieejami Valgas slimnīcā, kas ir vien 2 kilometru attālumā no Valkas centra.

Uzlabotā kārtība paredz, ka izdevumu atmaksu par Valgas slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt tad, ja pakalpojums saņemts tādā pat kārtībā, kā valsts apmaksāts pakalpojums Latvijā. Tas nozīmē, ka pacientam, nolemjot izmantot veselības aprūpes pakalpojumus Valgas slimnīcā, sākotnēji jādodas pie sava ģimenes ārsta un jāsaņem nosūtījums uz ārstniecības pakalpojumu.

Izdevumi par Valgā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atlīdzināti tādā apmērā, kādā pakalpojums maksā Latvijā. Sākotnēji par pakalpojumiem Valgas slimnīcā būs jāmaksā pilna pakalpojuma cena neatkarīgi no tā, kādi atvieglojumi pacientam pieejami Latvijā, kā arī jāsaglabā visi dokumenti par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, kas vēlāk jāiesniedz NVD. 
 

Reklāma
Reklāma

Kompensācijai par Valgas slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iesniegt:
• klātienē – personīgi ierodoties NVD Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Cēsu ielā 31, vai Vidzemes teritoriālajā nodaļā, Smiltenē, Pils ielā 6;
• pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD;
• elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv;
• portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";
• Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 25, Valkā.

Plašāka informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un izmantošanu Valgas slimnīcā, nepieciešamajiem dokumentiem un iesniegumu iesniegšanu pieejama Valkas novada domes mājaslapas www.valka.lv sadaļā “Valgā” – “Valgas slimnīca”.