Darboties sācis labdarības tālrunis projektam "Bērnība bez vardarbības"

Nodibinājumam “Centrs Dardedze” kopā ar “BITE Latvija” ir atvērta labdarības tālruņa līnija 90203900 (maksa par vienu zvanu – 1.50 euro), uz kuru zvanot iespējams ziedot, lai palīdzētu “Centrs Dardedze” profesionāļiem strādāt, mazinot vardarbības pret bērnu riskus Latvijā.

Vardarbība ir fenomens, ko piedzīvo ļoti augsts procents bērnu un jauniešu.

FOTO: Shutterstock.com

Vardarbība ir fenomens, ko piedzīvo ļoti augsts procents bērnu un jauniešu.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” ir 2001. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir bērnu aizsardzība no vardarbības - ne tikai sniedzot psihologa atbalstu cietušiem bērniem un ģimenēm, bet arī preventīvi izglītojot bērnus, vecākus un speciālistus, lai vardarbība nenotiktu. "Centrs Dardedze" komandu veido psihologi, sociālie darbinieki, apmācību vadītāji un atbalsta personāls, kurus vieno pārliecība - mēs katrs varam kaut ko darīt, lai vardarbību novērstu.

“Kā nevalstiska organizācija mēs varam risināt tos sāpīgos jautājumus, kam citi neķeras klāt (veidojot atbalsta grupas sociālā riska vecākiem, strādājot pie seksuālās vardarbības novēršanas jautājumiem un neatlaidīgi aizstāvot bērnu intereses). Taču, lai mēs varētu turpināt strādāt, ļoti svarīgs ir sabiedrības atbalsts. Sabiedrības ieguldījums, apvienojumā ar mūsu zināšanām un degsmi, ļaus izdarīt vairāk,” norāda “Centrs Dardedze” vadītāja Liena Krūmiņa.

Latvijas sabiedrībā joprojām vērojama visai augsta vardarbības tolerance – gan pieaugušo attieksmē pret bērniem, gan arī pašu bērnu vidū.

 

Latvijas sabiedrībā joprojām vērojama visai augsta vardarbības tolerance – gan pieaugušo attieksmē pret bērniem, gan arī pašu bērnu vidū. “Centrs Dardedze” ekspertu pārliecība - par bērnu drošību atbildīgs ir ikviens – no vecākiem līdz garāmgājējiem, no skolotājiem un ārstiem līdz ministriem. Tādēļ mērķis ir panākt vienotu sabiedrības izpratni par vardarbības riskiem un pazīmēm, palīdzēt radīt vienotus rīcības algoritmus un savlaicīgu iesaisti, lai bērniem palīdzētu.
““Centrs Dardedze” mērķi mainās līdzi laikam un dažreiz pat skrien tam pa priekšu, cenšoties rosināt pārmaiņas sabiedrības domāšanā. Bet mūsu darbības centrā vienmēr atrodas bērns un viņa drošība. Mūsu spēkos ir uzsākt tās pārmaiņas, kuras vardarbības novēršanas jomā nepieciešamas visvairāk,” uzsver “Centrs Dardedze” vadītāja.  

Saskaņā ar Tiesībsarga 2015. gada pētījumu1 gandrīz puse, jeb 47% bērnu norāda, ka ir piedzīvojuši pret sevi vērstu vardarbību. Vēl satraucošāki ir dati par vardarbības izplatību vienaudžu vidū - 99% respondentu norāda, ka ir redzējuši, kā skolā kādam tiek darīts pāri un 46% vardarbību skolā piedzīvojuši paši. 

Reklāma
Reklāma

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas un Veselības ministrijas 2011. gada pētījumu par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi2, 31,5% respondentu norādīja, ka bērnībā saskārušies ar emocionālu vardarbību, 16,4% piedzīvojuši fizisku vardarbību un 10,3%, jeb katrs desmitais jaunietis piedzīvojis seksuālu vardarbību. Šajā pētījumā tika aptaujāti respondenti, kas nesen sasnieguši pilngadību.

No vienas puses šie dati norāda uz samērā augstu izpratni bērnu un jauniešu vidū par to, kas ir vardarbība, no otras puses signalizē, ka vardarbība ir fenomens, ko piedzīvo ļoti augsts procents bērnu un jauniešu.