EM rosina palielināt pieejamo valsts garantiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus mājokļu garantijas programmā, kas paredz palielināt pieejamo garantijas apmēru ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, dot iespēju saņemt garantiju, ja ir gaidāms ģimenes pieaugums, kā arī pilnveidot esošos  programmas nosacījumus. Minētie grozījumi 2018. gada 16. augusta Valsts sekretāru sanāksmē ir nodoti starpinstitūciju saskaņošanai.

 

FOTO: Shutterstock.com

Kopš programmas sākuma atbalsts sniegts vairāk kā 9 900 ģimenēm, kurās kopējais bērnu skaits ir 14 522. Ģimeņu lielā interese par garantijas saņemšanu norāda uz šādas programmas nepieciešamību, tāpēc Ekonomikas ministrija plāno palielināt ģimenēm pieejamo atbalstu.

Ministrijas virzītie grozījumi paredz palielināt garantijas apmēru ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, kā arī palielināt garantijas apmēru gadījumos, ja ģimenē jau ir vismaz viens bērns un ir gaidāms ģimenes pieaugums.

Tāpat paredzētas izmaiņas, kas dotu iespēju valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai saņemt atkārtoti, gadījumos, kad pēc iepriekšējas garantijas saņemšanas ģimenē ir pieaudzis apgādībā esošu un kopā dzīvojošu bērnu skaits vai ir iestājusies grūtniecība. Šāds nosacījums ļautu saņemt atkārtotu garantiju situācijās, kad dzīvojamās platības palielināšana saistīta, ar ģimenes locekļu skaita pieaugumu, ir uzlabojusies atbalsta saņēmēja finansiālā situācija vai ir vēlēšanās paplašināt dzīvojamo platību.

Plānots arī atteikties no prasības norādīt deklarēto vai reģistrēto dzīves vietu Latvijā. Ierobežojuma atcelšana veicinātu reemigrāciju ģimenēm, kuras vēlas atgriezties Latvijā un saņemt palīdzību mājokļa iegādei vai būvniecībai. Līdz šim šādām ģimenēm programmas izmantošana bija ierobežota, jo, nedeklarējoties Latvijā, pretendēt uz atbalstu mājokļu garantiju programmas ietvaros nav iespējams.

Reklāma
Reklāma

Ekonomikas ministrija atgādina, ka 2018. gada 1.martā jau tika paplašināts mājokļa garantijas programmas saņēmēju loks, paredzot atbalstu ne tikai ģimenēm, bet arī jaunajiem speciālistiem vecumā līdz 35 gadiem, kuriem apgādībā nav bērnu. Attiecīgo iespēju jau izmantojuši aptuveni 480 jauno speciālistu. Tādējādi programmas darbība vērtējama kā pozitīvs stimuls, lai motivētu jaunos speciālistus palikt uz dzīvi Latvijā, uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un sekmētu jaunu saimnieciskās darbības veicēju un privātpersonu piesaisti reālai saimnieciskajai darbībai un rezidencei Latvijā.