Aicina uz diskusiju “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”, organizē publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus. Diskusija “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā” notiks Olainē 26. jūlijā plkst. 11.00.

FOTO: Shutterstock.com

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ trešā diskusijā “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā” plānots diskutēt par tādiem jautājumiem kā vecāku un skolas mijiedarbība vērtību nostiprināšanā, vai skolās jārūpējas ne tikai par dažādu kompetenču un sociālo prasmju attīstību, bet arī par vērtību nostiprināšanu, skolas loma izpratnes un atbildības veidošanā par fizisko un garīgo veselību u.c.


Diskusijā piedalīties aicināti visi interesenti, jo ikvienam būs iespēja uzdot sev aktuālo jautājumu un izteikt viedokli.


Reģionālā diskusija “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā” notiks Olaines 1.vidusskolas bibliotēkā, Zeiferta iela 4, Olaine
Norises laiks: ceturtdiena, 26.jūlijs, plkst.11:00 – 12:30.

 

Publiskajā diskusijā plānots runāt par šādiem jautājumiem:
Kompetences, sociālās prasmes, bet vai arī vērtības?
Bērnu reālā pieredze un ģimenisko vērtību cildināšana;
Dzimumu sabalansētības nepieciešamība izglītības sistēmā;
Skolas un vecāku mijiedarbība vērtību nostiprināšanā;
Skolas loma izpratnes un atbildības veidošanā par fizisko un garīgo veselību.


Publiskajā diskusijā plānoti šādi dalībnieki:
Moderators - Nodibinājuma “Nākotnes fonds” vadītājs, publicists Otto Ozols;
Valsts izglītības un satura centrs “Skola 2030” veidotāji Ansis Nudiens un Miks Dzenis;
Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis;
Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa;
Pārresoru koordinācijas centra ekspertu platforma „Demogrāfijas lietu centrs” pārstāvji;
Latvijas Izglītības un Zinātnes Darbinieku Arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
Mācību centra „Cilvēkam” treneris Zuarguss;
“Latvijas Goda ģimenes gads” vadības grupas vadītāja Elīna Treija;
Pašvaldību pārstāvji;
Pedagogu pārstāvji.


Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai. Lai izsvērti veidotu rekomendāciju sarakstu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru līdz 1. augustam plāno rīkot kopā trīs publiskās diskusijas. 27. jūnijā Valmierā notika publiskā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”. Savukārt 11. jūlijā Ādažos notika diskusija “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”. 

Reklāma
Reklāma

 


Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēts rīkot starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”, kas norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.


Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram/GodaGimenesGads.

Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.