Vecāku padome: plānotie likuma grozījumi var pasliktināt ilgstoši smagi slimu bērnu ģimeņu finansiālo stāvokli

Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku padome vērš uzmanību uz to, ka gaidāmie grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” var pasliktināt ilgstoši smagi slimu bērnu ģimeņu finansiālo stāvokli.

FOTO: Shutterstock.com

Vecāki pamatoti nobažījušies par to, ka grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” var pasliktināt ilgstoši smagi slimu bērnu ģimeņu finansiālo stāvokli.

Labklājības ministrija šobrīd gatavo priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas esošajā redakcijā pretēji likumprojekta mērķim var pasliktināt to ģimeņu stāvokli, kurās bērni saslimuši ar ilgstoši ārstējamām smagām diagnozēm. 

Proti, ja bērnam ir noteikta onkoloģiska diagnoze, ir smaga trauma vai cita smaga ilgstoši ārstējama saslimšana, pastāv ļoti liela iespēja, ka viens no vecākiem, kurš līdz šim godīgi strādājis un maksājis nodokļus, vairs nevar apmeklēt darbu, jo viņam jābūt kopā ar bērnu. Dažkārt šis periods ieilgst pat uz trim, četriem gadiem. Jaunais likumprojekts paredz, ka līdzšinējā finansiālā atbalsta vietā ģimenēm vairs nebūs iespēja saņemt pabalstu, ja bērns ārstēsies ilgāk par vienu gadu, kas ir ne vien negodīgi, bet arī papildu pārbaudījums ģimenēm. 

 

Jaunais likumprojekts paredz, ka līdzšinējā finansiālā atbalsta vietā ģimenēm vairs nebūs iespēja saņemt pabalstu, ja bērns ārstēsies ilgāk par vienu gadu.

 

Tāpēc Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku padomes pārstāvji iesnieguši ministrijai savus priekšlikumus, kā arī aicina labklājības ministru Jāni Reiru nebūt vienaldzīgam un personiski pievērst uzmanību, lai priekšlikumi grozījumiem likumā būtu atbilstoši vecāku un bērnu interesēm, nevis radītu papildu grūtības ģimenēm, kurām jau tāpat ir jāsaskaras ar ļoti lieliem dzīves pārbaudījumiem.


Piemēru ņemt no Lietuvas
Kā pozitīvu piemēru var minēt mūsu kaimiņvalsti Lietuvu, kas izmaiņas darbnespējas lapas noteikumos jau ieviesusi un izveidojusi ilgstoši ārstējamo diagnožu sarakstu un darba nespējas gadījumā ekonomiski aktīvajiem vecākiem tiek apmaksāta darba nespējas lapa 364 dienu garumā bez ierobežojumiem. 

 

Reklāma
Reklāma

Grozījumiem likumā jābūt atbilstoši vecāku un bērnu interesēm, nevis jārada papildu grūtības ģimenēm, kuras jau tāpat saskaras ar ļoti lieliem dzīves pārbaudījumiem.

 

Apkopojot gan vecāku, gan arī Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu ierosinājumus, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku padome ierosina:

  • Palielināt bērnu (pacientu) vecumu līdz 18 gadiem, kuru smago diagnožu dēļ viens no vecākiem atrodas bērnam līdzās visas terapijas un rehabilitācijas laikā, par kuru tiek piešķirta un apmaksāta darba nespējas lapa, līdzšinējo 14 gadu vecuma ierobežojuma vietā;
  • Pagarināt un apmaksāt darba nespējas lapu vecākiem, kuru bērni slimo ar ilgstoši ārstējamām slimībām (atbilstoši izveidotam šo diagnožu sarakstam), kas pārsniedz 365 dienas. Pagarināt un apmaksāt darba nespējas lapu par visu reālo terapijas (bērna saslimšanas) laiku;
  • Konsultējoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem izveidot diagnožu sarakstu, kurā uzskaitītas ilgstoši ārstējamas slimības, īpaši izceļot diagnozes, kuru terapija ilgst vairāk nekā vienu gadu, tajā skaitā izveidot diagnožu sarakstu, kurā uzskaitītas ilgstoši ārstējamas slimības, īpaši izceļot diagnozes, kuru terapija ilgst vairāk nekā vienu gadu, tajā skaitā, iedzimta kroplība, deformācija vai hromosomu anomālija, ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas, audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, nervu sistēmas slimības;
  • Pagarināt un apmaksāt darba nespējas lapu arī vecākiem, kuri ir spiesti ārstēt bērnu ārpus Latvijas ilgāk par 21 dienu, ja Latvijā nav iespēja saņemt terapiju, operāciju vai rehabilitāciju.


Vecāki, kuri piekrīt Bērnu slimnīcas Vecāku padomes priekšlikumiem, ir aicināti elektroniski balsot, lai atbalstītu nepieciešamās izmaiņas.