Jūrmala palielinās finansiālo atbalstu audžuģimenēm

Lai veicinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu un nodrošinātu lielāku atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Jūrmalas pilsētas pašvaldība plāno palielināt finansiālā atbalsta apjomu audžuģimenēm, – šāds lēmums 15. februārī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes sēdē. 

Palielinot materiālo pabalstu audžuģimenēm, pašvaldības mērķis ir veicināt audžuģimeņu kustības attīstību, lai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem būtu iespējas augt un dzīvot ģimeniskā vidē.

FOTO: Shutterstock.com

Palielinot materiālo pabalstu audžuģimenēm, pašvaldības mērķis ir veicināt audžuģimeņu kustības attīstību, lai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem būtu iespējas augt un dzīvot ģimeniskā vidē.

"Ģimenes ar bērniem Jūrmalā saņem daudzveidīgu atbalstu, savukārt daudzbērnu ģimenēm papildus tiek piešķirts pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai un skolas piederumu iegādei. Palielinot materiālo pabalstu audžuģimenēm, pašvaldības mērķis ir veicināt audžuģimeņu kustības attīstību, lai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem būtu iespējas augt un dzīvot ģimeniskā vidē," skaidroja Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. 

 

Papildus valsts piešķirtajai atlīdzībai Jūrmalas pilsētas pašvaldība plāno piešķirt atlīdzību par audžuvecāku pienākumu veikšanu 114 eiro mēnesī par katru bērnu, kurš uzņemts audžuģimenē, kā arī pabalstu bērna uzturam 75% apmērā no minimālās darba algas un arī pabalstu 150 eiro apjomā divas reizes gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 

Atlīdzība par audžuvecāku pienākumu veikšanu tiks piešķirta audžuvecākiem, kuri savu dzīves vietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētā.

Līdz šim pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimenē, tostarp apģērba un mīkstā inventāra iegādei, bija 75% no minimālās darba algas, savukārt atlīdzība par audžuvecāku pienākumu veikšanu 114 eiro mēnesī tika piešķirta tikai sākot no otrā bērna.

Reklāma
Reklāma

 

Atlīdzība par audžuvecāku pienākumu veikšanu tiks piešķirta audžuvecākiem, kuri savu dzīves vietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētā. Pabalsti bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirti neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.