UGF informācija par uzturlīdzekļu izmaksu 2018.gada janvārī un februārī

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta par iepriekšējo mēnesi.

FOTO: Shutterstock.com

No 2018.gada 25.janvāra līdz 26.janvārim tiks izmaksāti uzturlīdzekļi par 2017.gada decembri šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 95.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;
2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gada vecuma sasniegšanai 114.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.


No 2018.gada 26.februāra līdz 27.februārim tiks izmaksāti uzturlīdzekļi par 2018.gada janvāri šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 98.90 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;
2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gada vecuma sasniegšanai 118.25 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

Reklāma
Reklāma


*uzturlīdzekļu izmaksa tiks veikta līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.