Kā rīkoties, ja vientuļajai mammai daudz parādu un minimālā alga. Konsultē advokāte

Jautājums: Kā rīkoties, ja māmiņa viena audzina bērniņu un saņem 340 eiro algu, taču viņai ir sakrājusies kredītu parādi jau veselās četrās vietās. Viņa nevar atdot parādu nevienam un piedzīt no viņas arī nav ko. Kas var notikt tālāk un un ko darīt tiem, kam viņa ir parādā? 

FOTO: Shutterstock.com

Arī ļoti grūtā finansiālā situācijā ir daži risinājumi

Atbild zvērināta advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore

Atbilstoši Civillikuma 179. pantā noteiktajam abu vecāku pienākums ir uzturēt bērnu neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas. Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa.


Piedzīt līdzekļus no bērna tēva
Līdz ar to konkrētajā gadījumā pirmais solis situācijas risināšanai ir uzturlīdzekļu piedziņa no bērna tēva, proti, bērna mātei tiesā ir jāceļ prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja uzturlīdzekļu piedziņa no bērna tēva nebūs iespējama, valsts noteikto minimālo uzturlīdzekļu (2018.gadā to apmērs: līdz 7 g.v. - 98,90 eiro; līdz 18 g.v. - 118,25 eiro) izmaksu veiks valsts – Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Tas sniegs ģimenei papildu līdzekļus bērna uzturēšanai.

Sākot ar š.g. 1. septembri arī tiem bērniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, tiks nodrošināta iespēja saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Plašākā informācija par uzturlīdzekļiem pieejama Uzturlīdzekļu garantiju fonda interneta vietnē http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/.


Pieteikt maksātnespēju
Jautājumā norādīts, ka vienoties ar kreditoriem nav iespējams. Kredītsaistību nepildīšana tikai vecinās parādu pieaugumu un materiālā stāvokļa pasliktināšanos. Šajā situācijā ir vērts apsvērt fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas iespēju. Maksātnespējas procesa mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu.


Atbilstoši Maksātnespējas likuma 129.panta pirmajai daļai parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.

Ievērojot maksātnespējas procesa specifiku, fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai un attiecīgā pieteikuma tiesai sastādīšanai ieteicams vērsties pie augsti kvalificētā jurista – zvērināta advokāta, kas praktizē šajā jomā. 


Saņemt trūcīgās personas statusu
Turklāt sievietei ir iespēja vērsties vietējās pašvaldības Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtēts materiālais stāvoklis un atbilstība maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusam. Gadījumā, ja šāds statuss tiks piešķirts, viņai būtu iespējams vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā un pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (valsts advokātu) problēmjautājumu kārtošanai. Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapa ir: http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba145

Reklāma
Reklāma