Kādos gadījumos no darba drīkst atlaist grūtnieci

Zināms, ka grūtnieci no darba atlaist ir ļoti grūti, gandrīz neiespējami. Tomēr ir situācijas, kad Darba likums ļauj atbrīvoties no darbinieces, kas ir bērna gaidībās. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pexels.com

Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10. punktā.

Iepriekšminētā panta regulējums nosaka, ka uzteikums grūtniecei iespējams vienīgi, ja:

  • darbiniece bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpusi darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
  • darbiniece, veicot darbu, rīkojusies prettiesiski un tādēļ zaudējusi darba devēja uzticību;
  • darbiniece, veicot darbu, rīkojusies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
  • darbiniece, veicot darbu, bijusi alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • darbiniece rupji pārkāpusi darba aizsardzības noteikumus un apdraudējusi citu personu drošību un veselību;
  • tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība.
Reklāma
Reklāma