Rīdzinieki var saņem pabalstu, lai sagatavotu bērnu skolai

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes no 1. jūnija līdz 31. oktobrim var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu pabalstu izglītības ieguves atbalstam. Pabalsts ir vienreizējs un tas sastāda 35,57 eiro.

 

FOTO: Shutterstock.com

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, kā arī audzēkņiem, kuri mācās sociālās korekcijas klasēs, kuriem šis pabalsts tiek piešķirts bez vecuma ierobežojuma. Pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir 35,57 eiro.

Tiesības saņemt pabalsti ir ģimenēm, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim mēnesī.

Tāpat ģimenēm ir jāatbilst citiem kritērijiem, kuri minēti  Rīgas domes 15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Reklāma
Reklāma

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai viņa likumīgajam aizbildnim līdz 2017. gada 31. oktobrim ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstveida iesniegums un jāaizpilda ienākumu deklarācija.

Informāciju par sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un Rīgas pašvaldības sociālajiem pabalstiem var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas tālruni 80005055 no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 16.00. Darba dienās informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Rīgas sociālā dienesta tālruni 67105048.