Bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs nodrošinās valsts finansētu juridisko palīdzību

Saeimā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā", kas nosaka valsts finansētu juridisko palīdzību bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs.

Likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.martā, bet jaunā nodaļa par valsts finansētu juridisko palīdzību ārvalstīs dzīvojošajiem būs spēkā no 1.aprīļa.

FOTO: Shutterstock.com

Likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.martā, bet jaunā nodaļa par valsts finansētu juridisko palīdzību ārvalstīs dzīvojošajiem būs spēkā no 1.aprīļa.

Izmaiņas paredz, ka Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs būs pieejams valsts atbalsts tiesisko problēmu risināšanai ārvalstīs, kas saistītas ar bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs.

Tas nozīmē arī to, ka ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem apmaksāt sniegtas juridiskās konsultācijas, kā arī pārstāvību tiesvedībā vai iestādē tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, ja ārvalsts normatīvie akti neparedz tiesvedību šajos procesos. Pārstāvību apmaksās, ja pēc juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs sniegtās juridiskās konsultācijas ir saņemts viņa atzinums par pārstāvības lietderību un nepieciešamību.

 

Visbiežāk ar bērnu aprūpes tiesībām saistītas problēmas ir Latvijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā un Norvēģijā, liecina Tieslietu ministrijas sniegtā informācija.

Reklāma
Reklāma


Tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātu palīdzību būs Latvijas valstspiederīgajiem, ja tiem nav tiesību saņemt attiecīgas valsts nodrošinātu juridisko palīdzību. Latvijas finansējums būs pieejams arī gadījumā, ja ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta juridiskā palīdzība. Tāpat Latvijas atbalsts būs pieejams, ja norīkotais ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs ir atzinis, ka juridiskā palīdzība lietā nav lietderīga vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu apstākļu dēļ. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, ar iesniegumu būs jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā.

Visbiežāk ar bērnu aprūpes tiesībām saistītas problēmas ir Latvijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā un Norvēģijā, liecina Tieslietu ministrijas sniegtā informācija.

Tāpat likuma grozījumi ieviesīs valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības institūtu administratīvajās lietās tiesā. Valsts apmaksātas jurista palīdzības piešķiršana būs tiesas kompetencē, un to piešķirs, izvērtējot personas mantisko stāvokli un lietas sarežģītību. Pēc Juridiskās palīdzības administrācijas aplēsēm gadā valsts nodrošināta juridiskā palīdzība tiks sniegta aptuveni 30 tiesvedību procesos. Likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.martā, bet jaunā nodaļa par valsts finansētu juridisko palīdzību ārvalstīs dzīvojošajiem būs spēkā no 1.aprīļa.