IZM uzskata, nepareiza faktu interpretācija noved pie kļūdainiem secinājumiem par pedagogu algām. Skolotāji nepiekrīt

Atsaucoties uz 6. oktobrī LNT ziņu sižetā izskanējušo informāciju par to, ka pēc algu reformas skolotāji saņem zemāku atalgojumu, IZM (Izglītības un zinātnes ministrija) skaidro patieso situāciju. 

FOTO: Shutterstock.com

IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz diviem būtiskākajiem raksturlielumiem - skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums

"Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru pašvaldībai ietekmē vairāki faktori, tostarp skolēnu skaits. Tīnūžu pamatskolā pagājušajā mācību gadā mācījās 175 bērni, šogad – par 47 mazāk (128). Vidējās skolēnu izmaksas valstī vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs ir 98,94 eiro. Tīnūžu pamatskolai skolēnu skaita samazinājuma dēļ finansējums pedagogu darba samaksai šā gada četriem mēnešiem attiecīgi ir par 18 600 eiro mazāks.

 

Lai arī skolēnu skaits skolā ir samazinājies, skolotāju skaits ir ne tikai palicis nemainīgs, bet pat pieaudzis par vienu skolotāju. 2015./2016. mācību gadā skolā strādāja 18 vispārējās pamatizglītības skolotāji, savukārt šajā mācību gadā – 19.

Arī salīdzinot algas likmi šīs skolas vispārējās pamatizglītības skolotājam šajā un pagājušajā mācību gadā, redzam, ka 2016./2017. mācību gadā tā ir 735 eiro, savukārt pagājušajā mācību gadā – robežās no 500 līdz 515 eiro par 21 stundu (attiecīgi par 30 stundām no 714 līdz 735 eiro). Redzam, ka skolotājiem algas likme nesamazinās.

 

Pieaudzis arī skolas direktora un direktora vietnieka atalgojums: algas likme direktoram 2016./2017. mācību gadā – 1540 eiro, 2015./2016. mācību gadā – 900 eiro; algas likme direktora vietniekiem 2016.2017. mācību gadā – 1100 eiro, 2015./2016. mācību gadā – 870 eiro.

LNT ziņās paustais apgalvojums par konkrētās sižetā minētās Tīnūžu skolotājas algas samazinājumu par 30% neatbilst patiesībai, jo, sākoties šim mācību gadam, šīs skolotājas alga ir 975,54 eiro par slodzi 1,328. Ja ņem vērā faktu, ka iepriekšējā mācību gadā pēc VIIS datu bāzē pieejamās informācijas šī skolotāja nav strādājusi Tīnūžu pamatskolā un pēc ilgstošas prombūtnes darbā atgriezās tikai šā gada jūlijā kā pedagoga palīgs ar darba algu 255 eiro par pusslodzi, rodas pamatots jautājums, ar ko tiek salīdzināts algas samazinājumu par 30%?

 

VIIS datu bāzē nav apstiprinājuma arī sižetā minētajai informācijai par to, ka šīs skolas pedagogiem par šā gada septembri – decembri tiktu veikta pašvaldības piemaksa.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājus godprātīgi vērtēt un skaidrot informāciju saviem darbiniekiem.

Atgādinām, ka pedagoga darba algu nosaka iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādei piešķirtajai mērķdotācijai. IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz diviem būtiskākajiem raksturlielumiem - skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai. Pašvaldības kā skolas dibinātāja pienākums un atbildība ir racionāls un efektīvs valsts piešķirtā finansējuma pedagogu darba samaksai izlietojums, rūpes gan par realitātei atbilstošu skolu tīklu, gan pedagoģiskā personāla skaitu, lai bērniem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas.

IZM visu informāciju par reālo pedagogu darba samaksu, skolotāju un pedagogu skaitu visās 119 Latvijas pašvaldībās un vairāk nekā 700 skolās apkopos divu nedēļu laikā." 

Reklāma
Reklāma

 


LASI ARĪ: Skolotāji saņem spļāvienu sejā: algu reforma nāk ar samazinātu atalgojumu

Inga Mastiņa: It kā dzīvotu ar vardarbīgu vīru (lasīt, Šadurski), kurš apgalvo, ka nesit, bet gan gluži otrādi - mīl sievu


 

Pedagogi nepiekrīt

Jau iepriekš raidījumam "Bez tabu" Ikšķiles vidusskolas direktors stāstīja, ka pērn par nostrādātām 30 kontaktstundām atalgojums bija 893 EUR. Šogad likme par 30 nostrādātām kontaktstundām ir 850 EUR. Taču skolotājiem, kuri strādā 40 un vairāk stundu par tādu pašu slodzi ir pat līdz 60 EUR mazāks atalgojums.

 

Jelgavas izglītības pārvalde Latvijas radio pastāstīja, ka, lai gan kopējā mērķdotācija Jelgavas pilsētai esot palielinājusies, vairums skolotāju esot zaudētāji, ne ieguvēji. Pēc jaunā modeļa pat 50 un 100 eiro no darba algas zaudējuši tie pedagogi, kas ieguvuši augstākās kvalitātes pakāpes. Iepriekš par kvalitāti piemaksāts arī tad, kad skolotājs gatavojis uzdevumus un audzinājis klasi, bet tagad tikai kontakta stundu laikā. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse teica, ka tagad skolotājs par novadīto stundu nopelna mazāk, un tāpēc skola pati aktīvi domā, kā savus pedagogus atbalstīt.

 

Mārupes vidusskolā skolotāju algas izdevies saglabāt iepriekšējā līmenī. Vēl maijā Mārupes vidusskolas direktors lēsa - jaunajā modelī skola mēnesī saņems par aptuveni 4500 eiro mazāk, un skolotājiem tas nozīmētu algu sarukumu par 100-150 eiro. Taču to izdevies novērst arī ar pašvaldības "piešprices" palīdzību.

Līdzīga situācija ir Inčukalna pamatskolā. Ar pašvaldības atbalstu un lielu rēķināšanu algas ir noturētas pērnā gada līmenī. Skolas vadība kritiski izteicās par komunikāciju ar ministriju - 5. septembrī vēl tā arī neesot bijusi skaidrība, kā notiks skolotāju algu aprēķināšana.