Vecākus aicināja piedalīties akcijā "Skolas diena" un vērot skolotāju darbu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) organizē līdz šim nebijušu akciju - ,,Skolas diena 2016”, kas no šā gada 26.septembra – 7.oktobrim notiks izglītības iestādēs visā Latvijā. 

FOTO: Shutterstock.com

Tā ir iespēja vecākiem piedalīties skolas stundā un vērot savu bērnu un višnu skolotāju darbu.  Arodbiedrība aicina vecākus akcijā īpašu uzmanību pievērst tiem aspektiem pedagoga darbā, kas ir būtiski pedagoga profesijas prestižam - skolēna un pedagoga savstarpējās attiecības, vecāku un sabiedrības attieksme pret pedagogu, uzticēšanās pedagoga profesionalitātei utt.
 

Par pedagogu „ēnām” var kļūt uz vairākām stindām - vērot un iejusties viņu ikdienas darbā. Skolotāju arodbiedrība  tic, ka šāda īpaša diena palīdzēs izprast un novērtēt pedagogu nozīmīgo lomu. 


Akcijas mērķis – veidot lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagogu profesijas nozīmīgumu sabiedrībā, rosināt kvalitatīvas diskusijas starp visām iesaistītajām pusēm. 

Reklāma
Reklāma


Lai veicinātu labāku izpratni par pedagoga profesiju un veidotu konstruktīvu, cieņpilnu dialogu par aktuālajiem izglītības nozares jautājumiem, aicinām vecākus, pedagogus un arodbiedrības aktīvi iesaistīties akcijā un atbalstīt šo LIZDA Pasaules skolotāju dienas ”Paaugstināsim profesijas prestižu, uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu” pasākumu. Papildus informācija - Irina Avdejeva, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte vispārējās izglītības jautājumos, tālrunis: 27897771.