Latvenergo aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties atbalstam. Arī tad, ja trešais bērniņš piedzimis šogad

Lai atbalstu saņemtu visas jaunās daudzbērnu ģimenes, arī tad, ja trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz gada beigām, Latvenergo aicina pieteikties atbalsta saņemšanai. Bērnam piedzimstot, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē pieteikties Latvenergo klientu apkalpošanas centrā.  

FOTO: Shutterstock.com

valsts atbalstu elektrības norēķiniem aizsargātie lietotāji var saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju


Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību aprīlī  kopumā piešķirts  vairāk nekā 71 tūkstotim  daudzbērnu ģimeņu un trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību.  Apkopotie dati parāda, ka valsts atbalsta saņēmēju skaits ik mēnesi pieaug. Tas norāda, ka programma veiksmīgi un efektīvi turpina darboties, procesi visām iesaistītajām pusēm kļūst arvien skaidrāki.
 

Kopš janvāra būtiski palielinājies maznodrošināto un trūcīgo personu skaits, kuras saņem atbalstu, tikmēr daudzbērnu ģimeņu skaits visus mēnešus ir ļoti līdzīgs – aptuveni 17 tūkstoši, līdzīgi kā arī iepriekšējos gados, kad atbalstu daudzbērnu ģimenēm sniedza AS „Latvenergo”.
 

Valsts atbalsta programmas ietvaros daudzbērnu ģimenes katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām. Ja daudzbērnu ģimene atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad katru mēnesi atbalsts tiek piemērots par pirmajām 400 kWh.

 

„Latvenergo” aicina ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, taču vēl nav pieteikušās, izmantot iespēju un aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē Latvenergo klientu apkalpošanas centrā. Arī gadījumos, kad trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz gada beigām, uzņēmums aicina pieteikties, un līdz pat 2015. gada beigām atbalsts elektrības norēķiniem tiks piemērots.


Datus par maznodrošinātām un trūcīgām personām AS „Latvenergo” katru mēnesi saņem no pašvaldību sociālajiem dienestiem. Arī aprīlī  datu apmaiņa notikusi veiksmīgi.

Reklāma
Reklāma


AS „Latvenergo” aicina cilvēkus, kuri noformē trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, sociālajā dienestā norādīt tā līguma numuru, uz kuru attiecināt atbalstu norēķiniem par elektrību. AS „Latvenergo” atgādina, ka valsts atbalstu elektrības norēķiniem aizsargātie lietotāji var saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Jebkurā gadījumā klientam ir jānorāda tā Latvenergo līguma numurs, uz kuru nepieciešams attiecināt atbalstu.


Maija  beigās AS „Latvenergo” klientiem, kuriem valsts  atbalsts piemērots pirmo mēnesi,  nosūtīs vēstuli ar informāciju par piešķirto atbalstu un tālāko norēķinu kārtību. Saņemot valsts atbalstu norēķiniem par patērēto elektroenerģiju, šiem klientiem katru mēnesi Latvenergo izrakstīs un nosūtīs rēķinu par ikmēneša maksājumu, kurā būs iekļauts atbalsts.