Vecāki pierāda, ka aukle vardarbīgi izturas pret bērniem un vēršas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir saņēmusi informāciju par kādas bērnu pieskatītājas vardarbīgo rīcību un apdraudējumu bērnam. Informācija par šo personu ir nodota izvērtēšanai un turpmāko darbību veikšanai Valsts policijas Rīga reģiona pārvaldei.

Vecāki sūdzējušies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, jo guvuši pierādījumus, ka aukle izturas vardarbīgi pret auklējamajiem bērniem.

FOTO: Shutterstock.com

Vecāki sūdzējušies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, jo guvuši pierādījumus, ka aukle izturas vardarbīgi pret auklējamajiem bērniem.

VBTAI vērsās vairāki vecāki, kuri bija algojuši vienu un to pašu bērnu pieskatītāju – kādu pusmūža sievieti, kura piepelnās, piedāvājot šo pakalpojumu. Pēc kāda laika vecāki sāka pievērst uzmanību savu bērnu uzvedības izmaiņām – nervozitātei, satraukumam, raudulīgumam utt. Lai pārbaudītu dienas laikā notiekošo, vecāki ieguva būtiskus pierādījumus aukles rīcībai, kas apdraud bērnu – zīdaiņa agresīvai raustīšanai, nēsāšanai aiz rokām un kājām, ar galvu uz leju utt.

 

VBTAI atgādina, ka ieteicams izvēlēties reģistrētu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju kandidatūras (minētā aukle tāda nebija), kas garantētu lielāku drošību un pārliecību par saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Reģistrētu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs atrodams Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā www.ikvd.gov.lv, sadaļā “Reģistrācija” – “Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija”.

Reklāma
Reklāma

 

Ja tomēr šajā reģistrā atrodamās pakalpojumu sniedzēju kandidatūras kādu iemeslu dēļ neapmierina vecākus, ieteicams izvēlēties iepriekš zināmu cilvēku vai arī ievākt informāciju un atsauksmes no vecākiem, kas agrāk izmantojuši konkrētā bērna pieskatītāja pakalpojumus. Īpaši svarīgi tas ir gadījumā, ja tiek meklēts pieskatītājs pavisam mazam bērnam, kurš vēl nevar pats pastāstīt vecākiem par dienas laikā piedzīvoto.