Vecākiem, kuri zaudējuši aizgādības tiesības, būs jāmaksā par viņu bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu

Valdība šonedēļ vienojās precizēt samaksas kārtību par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu tiem vecākiem, kuru bērni atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās vai audžuģimenēs, portāls mammamuntetiem.lv uzzināja Labklājības ministrijā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

 

Turpmāk par ārpusģimenes aprūpi būs jāmaksā ne tikai tiem vecākiem, kuriem ir atņemtas bērna aprūpes tiesības, bet arī vecākiem, kuriem ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības, to paredz veiktie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

 

Maksājumi nebūs jāveic gadījumos, ja bērns mātei piedzimis dzimumnozieguma rezultātā, bērna māte atzīta par cietušo kriminālprocesā un bērns nodots ārpusģimenes aprūpē uzreiz pēc dzimšanas. Tāpat nebūs jāmaksā gadījumos, ja bērna vecāks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vecākam ir ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

Par ārpusģimenes aprūpi nebūs jāmaksā arī vecākiem, kuri iesaistās savu problēmu risināšanā un sadarbojas ar sociālo dienestu, vai arī devuši rakstveida piekrišanu adopcijai.

 

Bērna vecākiem ir pienākums gādāt par bērna uzturēšanu vai samaksāt par bērna aprūpes pakalpojumiem arī tad, ja abiem vecākiem vai vienam no viņiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības. Šis pienākums nav jāpilda laikā, kad bērns ir nodots adoptētāju aprūpē, norāda ministrija.

 

Par laiku, kamēr bērns atrodas adoptētāju aprūpē, vecākam nav jāveic maksājumi, jo viņam aprūpi nodrošina ģimenē. Savukārt bērna attiecības ar viņa bioloģiskajiem vecākiem būs izbeigtas tikai pēc adopcijas.

Reklāma
Reklāma

 

Jaunās izmaiņas noteikumos par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru stāsies spēkā 2014.gada 1.aprīlī.

 

Civillikums nosaka, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu, nodrošinot ēdienu, apģērbu, mājokli un veselības aprūpi.

 

Gan šobrīd spēkā esošie noteikumi, gan jaunie noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību un apmēru, paredz, ka katram bērna vecākam, kurš nav atbrīvots no samaksas, ir jāmaksā par bērnam sniegto pakalpojumu. Tā ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.

 

Minimālie uzturlīdzekļi katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam ir 25% no minimālās mēneša darba algas jeb 80 eiro. Savukārt katram bērnam no 7 līdz 18 gadiem - 30% no minimālās mēneša darba algas jeb 96 eiro.