Šonedēļ var sākt reģistrēties bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanai

Šonedēļ fiziskās un juridiskās personas var sākt reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), lai iegūtu tiesības sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus. Savukārt iesniegums par valsts atbalsta izmaksu līdz katra mēneša 5.datumam jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

FOTO: Dana Romaņuka, http://www.photokidz.lv/

Turpmāk, lai pieskatītu mazuli, auklītēm būs jāiziet speciāla apmācība un jāiegūst atbilstoša kvalifikācija.

 

Portāls mammamuntetiem.lv jau vēstīja, ka 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" un "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja". Noteikumu mērķis ir mazināt pirmsskolas izglītības iestāžu rindas, sniedzot atbalstu bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kuri  uzņemti rindā, bet nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Tādējādi palielināsies bērnu skaits, kuriem tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība, savukārt vecākiem būs iespēja atgriezties darba tirgū.

 

Saskaņā ar noteikumiem, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs. Lai kvalificētos kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, personai jāatbilst vairākām prasībām.

 

Saskaņā ar noteikumiem, ja nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai nav iegūta aukļa profesionālā kvalifikācija, tad personai jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programma aukļu darba jomā. Jāsaņem arī apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem kritērijiem u.c. Visi ar reģistrēšanos saistītie jautājumi kārtojami IKVD. Plašāka informācija dienesta mājaslapā:

 

http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html

 

Reklāma
Reklāma

Valsts atbalsts par 2013.gada septembri, oktobri, novembri un decembri privātai izglītības iestādei vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiks piešķirts pēc valsts atbalsta pieprasījuma iesniegšanas IZM. Pieprasījums ministrijā jāiesniedz līdz katra mēneša piektajam datumam. Pieprasījumu var nosūtīt pa pastu, iesniegt personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 10 darbdienu laikā pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas IZM veiks maksājumu attiecīgās privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē, informē IZM.

 

Valsts atbalsta apmērs vienam bērnam par pilna laika pakalpojumu (ne mazāk kā 8 stundas dienā, darba dienās) tiek noteikts līdz 100 Ls mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienam bērnam nepārsniedz Ls 160 Rīgas plānošanas reģionā un Ls 130 ārpus Rīgas plānošanas reģiona.

 

No 2014.gada 1.janvāra stāsies spēkā jauna kārtība par privāto iestāžu finansēšanu, ko izstrādās IZM.

 

Plašāku informāciju par reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai, kā arī jautājumus un atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem lasiet IZM mājaslapā:

 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/aktualitates/10183.html