Labākās "lielās" un "mazās" skolas Latvijā

Ata Kronvalda fonds apbalvojis labākos skolu kolektīvus pēc sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs. Piecas "lielās" un piecas "mazās" skolas saņēma balvas - "Lielo Pūci"  un "Mazo Pūci".

10 skolas saņems īpašus apbalvojumus - kokā veidotas Lielās Pūces un Mazās Pūces statuetes.

FOTO: Marika Eglīte

10 skolas saņems īpašus apbalvojumus - kokā veidotas "Lielās Pūces" un "Mazās Pūces" statuetes.

 

AKF labākos skolu kolektīvus apbalvo pēc sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs. Skolas vērtē lielo (vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100) un mazo skolu grupās. "Lielās Pūces"  mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un sniegt vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi (iespējām) talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

 

Šogad "Lielo Pūci" saņēma:

- Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;

- Daugavpils Krievu vidusskola;

- Rīgas Zolitūdes ģimnāzija;

- Āgenskalna Valsts ģimnāzija;

- Valmieras Valsts ģimnāzija.

 

Reklāma
Reklāma

Turpretim "Mazo Pūci" saņēma:

- Daugavpils Saskaņas pamatskola;

- Rīgas 89. vidusskola; Rīgas Herdera vidusskola;

- Rudzātu vidusskola;

- Balvu pamatskola.

 

Pilns reitings skatāms: www.skolureitings.lv

 

Ceļojošo balvu "Lielā Pūce" pirmo reizi pasniedza 1988./89.mācību gadā. Balvas dibinātāji bija toreizējā Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma "Kontakts". Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, norāda AKF projektu vadītāja Ilze Bulgača.