Pētījums: Latviešu atgriešanos dzimtenē varētu veicināt informācijas par darba tirgu pieejamības uzlabošana

Latviešu atgriešanos dzimtenē jeb reemigrāciju varētu veicināt informācijas par darba tirgu pieejamības uzlabošana un finansiāls atbalsts darba devējiem augsti kvalificēta darbaspēka piesaistei, secināts jaunākajā "DNB Latvijas barometrā".

60% iedzīvotāju cilvēku aizbraukšanu no Latvijas uzskata par lielāko Latvijas demogrāfisko draudu.

FOTO: Edijs Pālens, http://www.edijsfoto.lv/

60% iedzīvotāju cilvēku aizbraukšanu no Latvijas uzskata par lielāko Latvijas demogrāfisko draudu.

 

Pēdējā pusgada laikā aktuāla kļuvusi diskusija par iespēju un nepieciešamību panākt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos dzimtenē. Šajā kontekstā Ekonomikas ministrija (EM) pat izstrādājusi detalizētu plānu reemigrācijas veicināšanai, tādēļ jaunākais "DNB Latvijas barometra" pētījums veltīts iedzīvotāju uzskatiem par emigrāciju un iespējamo tautiešu atgriešanos Latvijā, tostarp - EM izstrādātā reemigrācijas plāna potenciālo efektivitāti.

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairākums aptaujāto iedzīvotāju cilvēku aizbraukšanu uzskata par lielāko Latvijas demogrāfisko draudu (60%). Turklāt šādam viedoklim piekrīt vairāk iedzīvotāju nekā 2010.gadā, kad tika uzdots līdzīgs jautājums un šādu pozīciju pauda 54% respondentu. Par EM izstrādāto reemigrācijas plānu ir dzirdējuši lielākā daļa aptaujāto (60%), bet tikai 12% aptaujāto ir informēti par to, ko šis plāns iever.

 

Tikmēr, izvērtējot valdības izstrādātajā reemigrācijas plānā iekļauto aktivitāšu iespējamo efektivitāti, kopumā 59% aptaujāto uzskata, ka tajā paredzētās aktivitātes varētu veicināt tautiešu atgriešanos Latvijā.

 

Tikai 27% aptaujāto norāda, ka neviena aktivitāte neveicinās iedzīvotāju atgriešanos, bet 14% aptaujāto ir grūti izvērtēt to paredzamo efektivitāti.


Visbiežāk aptaujātie norādījuši, ka reemigrāciju varētu veicināt informācijas par darba tirgu pieejamības uzlabošana (33%) un finansiāls atbalsts darba devējiem augsti kvalificēta darbaspēka piesaistei (26%). Savukārt par potenciāli neefektīvākajiem plāna punktiem atzīta palīdzība latviešu valodas apguvē (7%) un valsts un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu prasību ierobežošana attiecībā uz svešvalodu (īpaši krievu valodas) zināšanām, kā arī atbalsts apmācībām, ja tādas nepieciešamas (6%).

 

Domājot par tautiešu emigrāciju, gandrīz puse aptaujāto atzinuši, ka viņiem ir pazīstami cilvēki, kuri aizbraukuši uz ārzemēm, tur joprojām arī dzīvo un strādā, savukārt 33% respondentu paziņu vai radinieku, kas izmēģinājuši šādu iespēju, ir atgriezušies Latvijā. Tikai 14% respondentu norādījuši, ka viņiem nav neviena paziņas, kurš būtu devies prom no Latvijas.

 

Reklāma
Reklāma

Jautāti, cik liela daļa aizbraukušo, pēc iedzīvotāju domām, tuvākajos piecos gados varētu atgriezties Latvijā, vairāk nekā puse aptaujāto (56%) uzskata, ka atgriezīsies mazāk nekā 10% emigrējošo tautiešu. To, ka atgriezties varētu 10-25%, norādīja 18% aptaujāto, 26-50% robežās atgriešanos prognozē 5% aptaujāto, bet to, ka pārcelties atpakaļ uz Latviju varētu vairāk nekā puse aizbraukušo, pieļāvis tikai 1% "DNB Latvijas barometra" aptaujāto iedzīvotāju.

 

Izvērtējot iespējamos aspektus, kas varētu veicināt cilvēku atgriešanos Latvijā, aptaujātie kā būtiskākos faktorus minējuši lielākas algas (81%) un vairāk darbavietu (68%).

 

Tikmēr citi aspekti norādīti ievērojami retāk - tostarp 33% aptaujāto atzīmējuši, ka iedzīvotāju atgriešanos varētu veicināt mazāka dzīves dārdzība Latvijā, bet 26% respondentu norādījuši, ka nepieciešams dāsnāks atbalsts ģimenēm ar bērniem (lielāki pabalsti, vairāk garantiju). Tikmēr 16% aptaujāto būtiski šķiet saņemt lielākas sociālās garantijas kopumā, bet 15% respondentu uzskata, ka valstij jāpiešķir lielāks atbalsts uzņēmējdarbībai un biznesa uzsākšanai.

 

Raksturojot, kādēļ kāds no respondentu ģimenes, draugu vai paziņu loka, kurš dzīvojis ārzemēs, atgriezies atpakaļ Latvijā, tikai 2% aptaujāto norādījuši, ka tas noticis tādēļ, ka Latvijā pavērušās jaunas darba vai biznesa iespējas. Visbiežāk iedzīvotāji atgriezušies, jo, jau braucot prom, bija plānojuši ārzemēs pavadīt tikai noteiktu laiku (21%). Savukārt citi atgriešanās iemesli minēti salīdzinoši reti - piemēram, ģimenes apstākļu dēļ (8%), ārzemēs piedzīvota vilšanās (6%), zaudēts ārvalstīs iegūtais darbs (5%).

 

Savukārt, raksturojot galvenos iemeslus, kādēļ respondenti paši izvēlējušies palikt Latvijā, 40% aptaujāto norādījuši, ka negrib šķirties no sev tuviem cilvēkiem (ģimenes un draugiem), bet 24% respondentu kā galveno iemeslu minējuši ģimenes apstākļus. Retāk atzīts valodas zināšanu trūkums (20%) un patriotisms (19%). Tiesa, vēlēšanās darboties savas valsts labā, piemēram, maksājot šeit nodokļus (7%) vai strādājot šeit, nevis ārzemēs (7%), starp palikšanas iemesliem minēti salīdzinoši reti.

 

"DNB Latvijas barometrs" ir atzīts ikmēneša socioloģiskais pētījums, kurā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgās jomās. Vienlaikus iedzīvotājiem ikreiz tiek uzdots pastāvīgo jautājumu kopums, kas mēnesi pa mēnesim atspoguļo sabiedrības vispārējā noskaņojuma izmaiņas.