Bezdarbniekiem piedāvās apgūt lietuviešu un igauņu valodas

Turpmāk bezdarbniekiem nebūs iespējas apgūt nekustamā īpašuma aģenta un transportlīdzekļu krāsotāja iemaņas, taču kā jauninājums tiks piedāvāts apgūt lietuviešu un igauņu valodas zināšanas, kas palielinās darbā iekārtošanās iespējas pierobežas teritorijā.

Lai palielinātu darba iespējas pierobežā, bezdarbniekiem piedāvās apgūt lietuviešu un igauņu valodas.

FOTO: Marika Eglīte

Lai palielinātu darba iespējas pierobežā, bezdarbniekiem piedāvās apgūt lietuviešu un igauņu valodas.

 

Bezdarbniekiem tuvākajā laikā būs pieejamas papildus praktiskās apmācības pie darba devēja apstrādes rūpniecības, transporta un loģistikas, tūrisma, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumos, izņemot apmācības nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai, par to šonedēļ vienojās Labklājības ministrijas (LM) izveidotās Apmācību komisijas pārstāvji.

 

Tāpat Apmācību komisija aktualizēja apmācību sarakstus bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Tas nozīmē, ka dažas tālākizglītības un pilnveides apmācību programmas bezdarbniekiem turpmāk vairs netiks piedāvātas. Piemēram, bezdarbniekiem nebūs iespējas apgūt nekustamā īpašuma aģenta, transportlīdzekļu krāsotāja u.c iemaņas. Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē esošo bezdarbnieku ar iepriekšminētajām prasmēm ir vairāk, nekā saskaņā ar darba devēju prognozēm būs pieprasīti tuvākajā laikā.

 

Vienlaikus cilvēkiem būs iespēja iesaistīties jaunās neformālās izglītības apguves programmās, tostarp apgūt lietuviešu un igauņu valodas zināšanas, kas palielinās darbā iekārtošanās iespējas pierobežas teritorijā.

 

LM uzsver, ka Apmācību komisijas lēmums ir nepieciešams, lai NVA varētu turpināt darbu pie minēto apmācību praktiskas ieviešanas.

Reklāma
Reklāma

 

Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto cilvēku apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija.

 

Komisijas sastāvā iekļauti LM, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Zemkopības ministrijas, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji, kā arī atsevišķi eksperti.

 

 

Materiāls sagatavots, izmantojot LM interneta vietnē pieejamo informāciju.