Ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī otrajā pusgadā

11,6 miljoni latu, kas nepieciešami papildus, lai turpinātu izmaksāt ģimenes valsts pabalstu, tiks kompensēti no Nodarbinātības speciālā budžeta ieatupījumiem. Tāpēc arī otrajā pusgadā ģimenes valsts pabalsts 8 ls apmērā par katru bērnu vecumā no viena gada līdz 19, tiks izmaksāts pilnā apjomā.

Arī otrajā pusgadā ģimenes varēs saņemt 8 latu pabalstu par katru bērnu vecumā no gada līdz 19.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Arī otrajā pusgadā ģimenes varēs saņemt 8 latu pabalstu par katru bērnu vecumā no gada līdz 19.

Lai neradītu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, ģimenes valsts pabalsta izmaksai nepieciešamos līdzekļus kompensēs no Nodarbinātības speciālā budžeta ietaupījumiem. Tas iespējams, jo samazinājies gan reģistrēto bezdarbnieku skaits, gan to cilvēku skaits, kuri ir tiesīgi saņemt bezdarbnieka pabalstu, gan arī paša pabalsta apmērs.

„Ģimenes valsts pabalsts tika ieviests 1992.gadā, kad iekšzemes kopprodukts piedzīvoja kritumu par 44% salīdzinājumā ar 1991.gadu un valstī ekonomiskā situācija bija daudzreiz sliktāka nekā šobrīd. Mums ir jādomā ne tikai par rītdienu, bet arī par to, kā ģimenēm ar zemiem ienākumiem izdzīvot šodien. Uzskatu, ka pabalsts ir jāsaglabā līdz tam laikam, kad valsts spēs nodrošināt kompleksu pieeju atbalsta sniegšanā ģimenēm arī pēc tam, kad bērns būs sasniedzis 2 gadu vecumu,” uzskata labklājības ministre Ilona Jurševska.
 
Labklājības ministrija uzsver, ka šāds lēmums nekādā gadījumā neietekmēs bezdarbnieku pabalstu saņēmējus. Bezdarbnieku pabalsti tiks izmaksāti tāpat kā līdz šim.

To paredz otrdien, 12.jūlijā, valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Par projektu vēl lems Saeima.

Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 22.augustam ir uzdots izstrādāt un iesniegt valdībā Koncepcijas projektu par ģimenes valsts pabalsta turpmāko izmaksu no 2012.gada 1.janvāra.
Atgādinām, ka valsts ģimenēm par bērna audzināšanu no viena līdz 15 (19) gadu vecumam izmaksā ģimenes valsts pabalstu 8 latu apmērā. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai bērna faktiskajam audzinātājam, kurš ir noteikts ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu.
Pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem, vai ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.


Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja

Reklāma
Reklāma