“Māras centrs” – krīzes centrs sievietēm un bērniem

Pārdaugavā, skaistā vietā pie Māras dīķa, atrodas krīzes centrs sievietēm un bērniem "Māras centrs", kur īslaicīgu patvērumu var rast tie cilvēki, kas zaudējuši dzīvesvietu, kam nav darba un iztikas līdzekļu. „Māras centram” tu vari palīdzēt, ziedojot apģērbu, rotaļlietas vai citas sadzīvē nepieciešamās lietas.

Piecu gadu darbības laikā Māras centru, kam tu vari ziedot dažādas lietas, par savām mājām ir saukuši vairāki simti sieviešu un bērnu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Piecu gadu darbības laikā "Māras centru", kam tu vari ziedot dažādas lietas, par savām mājām ir saukuši vairāki simti sieviešu un bērnu.

 

“Māras centrs” ir vieta, kur dzimst cerība. Drošībā te jutīsies novārtā pamesti un klaiņojoši bērni, sievietes un bērni, kas cietuši no vardarbības vai kuru ģimenēs radušās neatrisināmas konfliktsituācijas. "Māras centra" uzdevums ir sniegt īslaicīgu sociālo, psiholoģisko, sociālpedagoģisko un medicīnisko palīdzību. Centra iemītniekiem tiek dots pusgads laika, lai atspertos – tiktu skaidrībā ar sevi un saviem nākotnes plāniem: atrastu darbu, atrisinātu dažādas sociālās problēmas, lai sakārtotu sevi un atgūtu pašapziņu. Lielākā daļa bērnu pēc "Māras centra" atgriežas ģimenēs, pārsvarā pie savām mammām, bet nedaudz vairāk par trešdaļu nonāk bērnunamos. 

Piecu gadu darbības laikā "Māras centru" par savām mājām ir saukuši vairāki simti sieviešu un bērnu. Centra telpās vienlaikus iespējams izmitināt 40 cilvēkus, taču parasti iemītnieku ir vairāk

"Māras centrā" strādā profesionāli psihologi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, audzinātāji, auklītes, saimniecības personāls un medmāsa. Tiek darīts viss, lai bērni un sievietes tur justos kā mājās, tāpēc katrs no iemītniekiem tiek uztverts kā ģimenes loceklis. Centra darbinieki rūpējas, lai cilvēki, kurus dzīve jau tā nav īpaši lutinājusi, kaut uz neilgu laiku sajustu mīļumu un mājas siltumu

Ikvienam no mums ir iespēja palīdzēt centra darbībai gan ar savu darbu, gan ziedojumiem. Centra darbinieki lepojas ar saviem brīvprātīgajiem palīgiem un būtu priecīgi, ja viņu rindas papildinātos.

Ar "Sorosa fonda Latvija" finansiālo atbalstu gada laikā "Māras centrā" tika realizēts projekts "Krīzes situācijā nonākušo sieviešu integrācija sabiedrībā". 

 

 

 

Projekta mērķis bija palīdzēt centra bijušajām un esošajām klientēm veidoties kā pilnvērtīgām personībām, kā arī apgūt praktiskas iemaņas bērnu aprūpē, lai ārpus centra varētu patstāvīgi pilnvērtīgi dzīvot. Sievietes saņēma psihologa konsultācijas, viņām tika organizētas atbalsta grupas, radošās darbnīcas un konsultatīvie semināri. 

Reklāma
Reklāma

 

Projektā "Māras centra" darbā iesaistījās sociālais rehabilitologs. Viņš mācīja sievietēm, kā organizēt ikdienas dzīvi, kā risināt sadzīviskas konfliktsituācijas, palīdzēja pārvarēt psiholoģisko barjeru un nedrošību, dodoties līdzi uz dažādām valsts iestādēm, skaidroja, kā parakstīt svarīgus dokumentus, pavadīja uz konsultācijām. 

Ļoti nozīmīgas bija atbalsta grupas, kur ar klientēm strādāja psihologs un sociālais darbinieks. Pateicoties "Sorosa fonda Latvija" atbalstam, bija iespējams papildus nodrošināt 10 nodarbību ciklu "Bērnu pozitīvā audzināšana" – par to, kā pozitīvi disciplinēt bērnus. 

 

 "Māras centrs" ir tapis un darbojas, pateicoties daudzu labu cilvēku, iestāžu un uzņēmumu atbalstam. Taču palīdzība joprojām nepieciešama ļoti daudzām sievietēm un bērniem, jo diemžēl sociālekonomiskā situācija valstī nav priecējoša, un šim skaitam ir tendence palielināties.

Ikvienam no mums ir iespēja palīdzēt centra darbībai gan ar savu darbu, gan ziedojumiem. Centra darbinieki lepojas ar saviem brīvprātīgajiem palīgiem un būtu priecīgi, ja viņu rindas papildinātos. "Māras centrs" priecātos arī par ziedojumiem – apģērbu, rotaļlietām un citām sadzīvē nepieciešamām lietām.

Ja vēlies palīdzēt "Māras centram", lūdzu, raksti Līgai – liepina@rsa.lv!

Adrese Cieceres iela 1, Rīga, tālr. 67609265.

 

Foto no "Māras centrs"