Onkoloģijas centrā izveido pirmo Krūts ķirurģijas nodaļu Latvijā

No šā gada februāra Latvijas Onkoloģijas centrā darbu sāk valstī pirmā Krūts ķirurģijas nodaļa. Nodaļā ir paredzētas 50 gultas vietas un tās darbībai atvēlēts viss centra piektais stāvs. Līdz ar to šī profila pacientes, kurām būs nepieciešama ķirurģiskā iejaukšanās, atradīsies vienuviet, nevis dažādās vispārējās ķirurģijas nodaļās.

FOTO: Aleksandrs Ivanovs

Jaunajā nodaļā ir apvienoti visi Latvijas Onkoloģijas centra ķirurgi, kuri nolēmuši specializēties krūts audzēju ārstēšanā. Nodaļas izveidošana uzlabos darba organizāciju kā stacionārajā, tā arī ambulatorajā etapā.

Apvienojoties speciālistiem radīsies plašākas savstarpējo konsultāciju iespējas, tas sekmēs optimālas ķirurģiskās ārstēšanas taktikas izvēli katrai konkrētai pacientei. Ērtāka kļūs pacienšu aprūpe pēc operācijām.

Jaunās struktūrvienības ietvaros plānots sistemātiski analizēt darba rezultātus, definēt kvalitātes kontroles kritērijus, tos ieviest un kontrolēt.

Viens no svarīgākajiem ieguvumiem pacientiem būs apstāklis, ka palielināsies ārstu pieejamība. Minētie speciālisti pieņems arī ambulatori, līdz ar to tiks nodrošināta pēctecība ārstēšanas procesā. Šie paši ārsti arī operēs pacientes, ja tas būs nepieciešams.

Reklāma
Reklāma

 

Nodaļas vadītājs ir Viesturs Krūmiņš, tajā strādās Sarmīte Baltkāje, Jeļena Timofejeva, Jānis Eglītis, Andrejs Srebnijs, Egīls Purmalis, Jurijs Sorokins, Mihails Timofejevs.