Saņem pabalstu mācību līdzekļu iegādei!

Rīgas domes Labklājības departaments gatavojoties jaunajam mācību gadam aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.84 Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem noteiktajā kārtībā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu  pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:
* vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.
* sociālās korekcijas klašu audzēkņiem (bez vecuma ierobežojuma).

Pabalsta apmērs 25 Ls katram skolniekam ģimenē.

Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskais pārstāvis vai bērns līdz 31.oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai pamata dzīvesvietai iesniedz:
      rakstisku iesniegumu,
      izglītības iestādes izziņu par to, ka bērns mācās iepriekšminētajā mācību iestādē,  
      aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
      uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

2009.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 4659 rīdzinieki. Kopumā 2009. gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoti Ls  175 390  no Rīgas domes budžeta līdzekļiem. Uz šo brīdi pabalstu jau saņēmuši 799 rīdzinieki.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice
 

Reklāma
Reklāma