Būs jauni noteikumi bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai bērnudārzā

Drīzumā Rīgas dome varētu apstiprināt jaunus noteikumus par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu bērnudārzā. Turpmāk bērnus varēs reģistrēt elektroniski, bērnus vairs nediskriminēs pēc dzimšanas laika un priekšroka rindā būs tiem bērniem, kuriem vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Rīgā. Turpmāk no bērnudārza varēs atskaitīt bērnus, kuru vecāki nemaksā par ēdināšanu.

FOTO: Viktorija Kuprijanova, http://www.bernufoto.lv/

Izglītības, kultūras un sporta komiteja ir akceptējusi saistošo noteikumu projektu par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas jauno kārtību pašvaldības bērnudārzos.

Reģistrāciju varēs veikt elektroniski
Projektā paredzēts būtiski mainīt bērnu reģistrācijas kārtību – turpmāk vecākiem vairs nevajadzēs personīgi ierasties vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē, jo reģistrāciju varēs veikt elektroniski, pakalpojumam autorizējoties pašvaldības interneta portālā www.riga.lv. Rīgā būs arī dažas vietas (iespējams, Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai Apmeklētāju pieņemšanas centrā), kur vecāki varēs ierasties arī personīgi, lai reģistrētu bērnu uz jebkuru pašvaldības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Bērnus vairs nediskriminēs pēc dzimšanas laika
Vairs netiek paredzēta sarežģītā četrpakāpju rindas sistēma, tās vietā veidos vienu rindu, turklāt reģistrācijas pieteikumi vairs netiks sistematizēti pa dzimšanas gadiem, bet gan tikai pēc viena objektīva kritērija – reģistrācijas datuma. Tādējādi ir ņemti vērā Tiesībsarga ieteikumi un bērni netiks diskriminēti pēc dzimšanas laika, jo patlaban bērniem, kas dzimuši gada pēdējos mēnešos, atsevišķās Rīgas vietās bērnudārza nodrošināšana ir problemātiska.

Priekšroka būs vecākiem – rīdziniekiem
Uzņemot bērnu bērnudārzā, tiks ņemtas vērā bērna un vecāka deklarētās dzīvesvietas, pirmām kārtām uzņemot Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus, kuru vecāku (vai viena no vecākiem) deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz šim pirmās pakāpes rindā varēja atrasties bērni, kuru dzīvesvieta ir Rīgas administratīvā teritorija, bet vecāku – ārpus Rīgas. Tādējādi pašvaldība pirmsskolas izglītību bērnam nodrošināja, bet no vecākiem ienākumu nodokļa maksājumus nesaņēma.

Brāļiem un māsām arī turpmāk būs priekšroka
Projektā precizēti gadījumi, kad bērnam ir tiesības pretendēt uz vietu iestādē ārpus kārtas, kā arī noteikts, ka šādus lēmumus varēs pieņemt tikai komisija. Paredzēts, ka spēkā paliks noteikums, ka jaunākie brāļi un māsas rindā var iekļūt ārpus kārtas, ja vien vecākais bērns vēl apmeklē bērnudārzu un jaunākais brālis vai māsa reģistrēts rindā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas.

Reklāma
Reklāma


Varēs atskaitīt nemaksātājus
Saistošo noteikumu projektā iekļauta nodaļa, kas regulē bērnu atskaitīšanas kārtību. Līdz šim bērnus no bērnudārza varēja atskaitīt tikai gadījumos, kad apgūta pirmsskolas izglītības programma vai saņemts atbilstošs vecāka iesniegums. Projektā paredzēts, ka bērnu no iestādes varēs atskaitīt arī tad, ja vecāki atkārtoti pārkāpuši bērnudārza iekšējās kārtības noteikumus vai nemaksā par bērna ēdināšanu. Lēmums par bērna atskaitīšanu tiks pieņemts, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldības sociālajiem dienestiem.

Vasarā būs četru nedēļu brīvlaiks
Projektā paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu vismaz uz četrām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus par bērnudārza nepieciešamību pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Bērnudārza pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņos ar departamentu.

Stāsies spēkā no maija

Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs vēl jāapstiprina Rīgas domes sēdē. Plānots, ka noteikumi varētu stāties spēkā no 1. maija, kad būs beigusies bērnu pārreģistrācija (aprīlī visiem vecākiem, kuru bērni stāv rindā uz vietu bērnudārzā, jāveic pārreģistrācija!).

Materiāls publicēts pēc Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāves Dzintras Āboliņas sniegtās informācijas