Video: bērnu emocionālā labsajūta, nonākot ģimeniskā vidē no ārpusģimenes aprūpes iestādes

57:10

Raidījumi un diskusijas

Labklājības ministrijas organizēta diskusija par bērnu emocionālo labsajūtu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un nonākot ģimeniskā vidē.

Diskusijā piedalās:
* Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa, * ģimeņu atbalsta un mūžizglītības centra “Zvannieki“ vadītāja Linda Balčūne,
* adoptētāji Meldra un Mārtiņš Gineitis,
* audžuģimenē augušais Daniels Aleksejenoks.

Diskusijas moderators Oskars Priede.

Diskusijas dalībnieki dalās profesionālā un personīgā pieredzē par bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu emocionālo labsajūtu, to kā palīdzēt bērnam adaptēties, ienākot ģimeniskā vidē vai mainot aprūpes formu, kā reaģēt gan uz bērna, gan uz savām emocijām un ko darīt, lai šis adaptēšanās laiks nes pozitīvu rezultātu.