Kā atšķiras aizbildņa, audžuģimenes, viesģimenes un adoptētāja statusi?

58:19

Ģimene un attiecības

Diskusijas dalībnieki skaidro atšķirības starp audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņa vai adoptētāja statusiem, palīdz izprast bērna ienākšanas ģimenē procesu un pieejamos atbalsta mehānismus.

Pieredzējusi ģimene, kura uzņēmusi bērnu savā aprūpē, dalās savā praktiskajā pieredzē.

Diskusijā piedalīsies Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa, Atbalsta centrs “TILTS” vadītājs Kaspars Prūsis un audžumamma Zane Krauja. Diskusijas moderators Oskars Priede.

Diskusijas par ārpusģimenes aprūpes statusiem rīko Labklājības ministrija kampaņas "Es gribu savas mājas!" ietvaros.