Kampaņas “Es gribu savas mājas!” atklāšanas pasākuma VIDEO

1:05:09

Raidījumi un diskusijas

Neskatoties uz to, ka katru gadu samazinās bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs, joprojām tajās atrodas bērni, jo īpaši vecumā no 13 gadiem, kuri arī gaida iespēju augt ģimeniskā vidē. Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija organizē kampaņu “ES GRIBU SAVAS MĀJAS!”.
Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpi, ģimeniskas vides nozīmību bērna veselīgai un pilnvērtīgai attīstībai un rosinātu iedzīvotājus kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni.

Atklāšanas pasākumā piedalās:
Gatis Eglītis, Labklājības ministrs
Kaspars Jasinkevičs, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors
Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja
Pasākumu vada:
Ansis Bogustovs, žurnālists, tētis