Darba devējs pieprasa atvērt kontu citā bankā. Vai tā maz drīkst?

"Tikko sāku strādāt kādā ražošanas uzņēmumā. Tur man prasa atvērt kontu bankā, ar kuru līdz šim man nav bijušas nekādas darīšanas. Teicu, ka gribētu algu saņemt savā ierastajā kontā. Sākumā teica, ka tad vispār neskaitīs. Beigās teica, ka skaitīs, bet atvilks no algas komisiju. Vai tā drīkst?" 

Ja darba devējam jāpārskaita darba samaksa uz darbinieka kontu, kā rezultātā darba devējam rodas zaudējumi (sakarā ar komisijas maksu), darba devējs var piedāvāt darbiniekam darba līgumā vienoties par darba samaksas izmaksu skaidrā naudā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja darba devējam jāpārskaita darba samaksa uz darbinieka kontu, kā rezultātā darba devējam rodas zaudējumi (sakarā ar komisijas maksu), darba devējs var piedāvāt darbiniekam darba līgumā vienoties par darba samaksas izmaksu skaidrā naudā.

Atbild Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītājs Guntars Staune:

"Jebkurai personai Latvijas Republikā ir tiesības brīvi izvēlēties kredītiestādi, kurā saņemt kredītiestādes pakalpojumus (Satversmē paredzēta cilvēktiesība).

Saskaņā ar Darba likumu jebkuram ieturējumam, ko darba devējs vēlas izdarīt no darbinieka darba samaksas, ir nepieciešama darbinieka piekrišana, pretējā gadījumā izturējumus no darba samaksas izdarīt nedrīkt. Tas attiecas arī uz ieturējumiem saistībā ar bankas komisiju.

Reklāma
Reklāma

Vienlaikus jānorāda, ka gadījumā, ja darba devējam jāpārskaita darba samaksa uz darbinieka kontu, kā rezultātā darba devējam rodas zaudējumi (sakarā ar komisijas maksu), darba devējs var piedāvāt darbiniekam darba līgumā vienoties par darba samaksas izmaksu skaidrā naudā.

Tā kā no jautājuma ir noprotams, ka darbinieks jau ir sācis strādāt uzņēmumā, tātad darba līgums jau ir noslēgts, tad ir secināms, ka puses par darba samaksas izmaksas veidu jau ir vienojušās līgumā (iespējams jau atrunājot kontu, uz kuru tiks pārskaitīta darba samaksa), līdz ar to darba devējam tāpat kā darbiniekam ir jāpilda darba līguma nosacījumi, pretējais ir iespējams vienīgi grozot darba līgumu savstarpēji vienojoties (sk. Darba likuma 97.pantu)."