Bērnu slimnīcā sācis darboties pacientu ombuds

Pacientu Ombuds ir uzsācis sadarbību ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un aicina gan pacientus (to likumīgos pārstāvjus), gan slimnīcas darbiniekus dalīties ar saviem ieteikumiem, jautājumiem, iebildumiem un saņemt Pacientu Ombuda konsultācijas.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pacientu Ombuda galvenie mērķi ir informēt pacientus un medicīnas personālu par savām tiesībām un pienākumiem, likumiskajos un saskarsmes jautājumos, veicināt efektīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Mēs varam palīdzēt:

    * veikt pacientu, to likumīgo pārstāvju un ārstniecības personu informēšanu par tiesībām un pienākumiem,
    * sniegt informāciju par aktuālāko veselības aprūpes nozares likumdošanā un organizēšanā, organizēt apmācības ārstniecības iestādes darbiniekiem,
    * sniegt atgriezenisko saiti (par sūdzībām, ierosinājumiem, pozitīvajām atsauksmēm u.c.) jautājumu sniedzējiem, ārstniecības iestādei, tās vadībai, darbiniekiem, veselības aprūpes sistēmas organizētājiem u.c.
    * apstrādāt un risināt iesniegtās sūdzības par veselības aprūpes pieejamību, organizācijas kvalitāti, komunikācijas problēmām,
    * atrisināt sarežģītākās konfliktsituācijas starp pacientiem un medicīnas darbiniekiem,
    * organizēt pētniecību un dažādas sabiedriskās aktivitātes, lai noskaidrotu gan pacientu, gan veselības aprūpes speciālistu zināšanas, vajadzības, kā arī nepieciešamos uzlabojumus,
    * informēt sabiedrību par iespējām saņemt veselības aprūpi un aktīvāk izmantot savas tiesības, kā arī par veidiem, kā sadarboties ar ārstniecības personālu un iesaistīties savā ārstēšanā.

Jūs varat saņemt telefonisku konsultāciju vai klātienes konsultāciju iepriekš piezvanot un pierakstoties. Sazinieties ar mums:
Tālr.: 28646268

E-pasts: ombuds@pacientuombuds.lv

Pieņemšanas laiki Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā: katru otro piektdienu, sākot ar 23.aprīli, Konsultatīvā poliklīnikā, 3.stāvā, 313. kabinetā.
Biroja adrese: Latvijas Onkoloģijas centrs, Hipokrāta iela 4, 106. kabinets.
Mājas lapa: www.pacientuombuds.lv

Reklāma
Reklāma