Pēdējais brīdis - mācāmies tautasdziesmas mātes dienai

Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!

Pēdējais brīdis - mācāmies tautasdziesmas mātes dienai

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Es uzaugu pie māmiņas
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā rozīte dārziņā.


Lij, lietiņi, lij, lietiņi,
Lai es drīz liela augtu:
Būs manai māmiņai
Tad drīzāk viega diena.


Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm:
Devītā vīlītē
Liec gudru padomiņu!


Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!

 

No saknītes lazda zieda,
Sarkaniemi ziediņiem.
No sirsniņas es mīlēju
Savu tēvu, māmuliņ!

Reklāma
Reklāma


Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!


Īsa man gara diena
Ar maizītes gabaliņu,
Silta man salta diena
Ar māmiņas vilainīti.

Laba mana māmuliņa,
Labi mani mācījusi:
Ne sunīša kājām spert,
Ne guntiņas pagalītes.

Kam der lieti veca zeme,
Kam vecā māmuliņa?
Liniem laba veca zeme,
Padomam māmuliņa.

Salda, salda brūklenīte,
Vēl saldāka zemenīte;
Laba, laba sveša māte,
Vēl labaka māmuliņa.

Māci mani, māmuliņa,
Māci labā darbiņā:
Sīki šūt, smalki vērpt,
Sev ražanu taisities.


Laba mana māmuliņa,
Kā ezera līdeciņa:
Es gulēju šūpolī,
Man pūriņu pielocija.