Nerātnās dainas: Kāpēc jāmīlējas?

Cits pisāsi lustes dēļ,
Es dēļ savas veselīb's:
Uz pīzdiņas roku liku
Kā uz laba kumeliņ',

FOTO: Aigars Jansons, http://www.ajstudio.lv/

No pīzdiņas augļu gaidu
Kā no laba kumeliņ'.
Pīrē mani tu, puišeli,
Es tev cimdus noadīšu.
Ja tu mani nepīrēsi,
Tad tu nieka nedabūsi.Guļu, guļu nenāk miegs,
Puišam tiesas nedevuse;
Kad nodevu puišam tiesu,
Guļu, kājas sacēlusi.Mazai māte man iedeva
Cauru vidu pīrādziņu;
Tautiet's grauza visu mūžu,
Ne maliņu nenograuza.

Reklāma
ReklāmaVelc, puisīti, bikses nost,
Nāc pie manis klātgulēt;
Es te došu ezeriņu
Kumeliņu peldināt.