Reiz par gadu Jānīts jāja

Atnāk manim Jāņu diena
Nezināma, nedzirdama:
Ne man siets Jāņa siers,
Ne salūgti Jāņa bērni.

Foto: Katrīna Leitēna

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: Katrīna Leitēna

Man pienāca Jāņu diena
Nezinot, negaidot;
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Reiz par gadu Jānīts jāja
Savus bērnus aplūkot,
Nu aijāja šovakar
Negaidīts, nezināms.

Man atnāca Jāņu diena,
Pavisam negaidot;
Ne man bija kroņi pīti,
Ne. Jānītis daudzināts.

Man atnāca Jāņa diena
Visai manim negaidāma:
Ne man bija kroņi pīti,
Ne vaiņagi darināti.

Man pienāca Jāņu diena
Nezināma, negaidīta;
Ne bij vēl rozes sētas,
Ne vēl vīti vainadziņi.

Atpakaļ, Jāņa diena,
Kam atnāci nezināma:
Ne bij man sieri sieti,
Ne rozītes izravētas.

Man atnāca Jāņa diena
Nemanāma, nezināma:
Ne māmiņa sieru sēse,
Ne man vīti vaiņadziņi,

Man atnāca Jāņu diena
Nezināma, negaidīta:
Ne man vītis vainadziņš,
Ne snātnīte balināta.

Man atnāca Jāņu diena
Nezināma, negaidāma:
Ne man kurpes šūdinātas,
Ne skotele balināta.

Atnākuse Jāņu nakte
Visa mana nezināma:
Ne man šūti linu krekli,
Ne snātnītes balinātas.

Atpakaļ, Jāņa diena,
Kam atnāci nezināma:
Ne man bija sieri sieti,
Ne snatīte balināta.

Atpakaļi, Jāņu diena,
Kam atnāca nezināma:
Ne māmiņa sieru sēja,
Ne karašu plikšināja.

Nezināma, negaidāma
Man atnāca Jāņu diena;
Siesim sieru palagā,
Turēsam Jāņu dienu.

Aizamirsa, aizamirsa
Jāņu diena neturēta;
Siesim sieru palagos,
Turēsim Jāņu dienu.

Nenāc, nenāc, Jāņu diena,
Vēl es tevis negaidīju;
Mana sieva nosalusi,
Trīs kažoki valkādama.

Jānīts sauca jūriņāji
Jāņa dienas gaidīdams.;
Aunit kajas, bada bērni,
Sajemit Jāņu dienu.

Meitas gaida Jāņa dienas,
Puiši vis negaidīja;
Skujām pēra, dūmos kāra,
Lai gaidīja Jāņa dienu.

Visi gaida Jāņa dienu,
Puiši vien negaidīja;
Tos mēs kārsim skurstenī,
Skujiņām badīsim.

Puiši gaida Jāņu dienu,
Meitas vien negaidīja,
Meitas kāpa skurstenī
Ar skujām badīties.

Puiši gaida Jāņu nakti,
Meitas vien negaidīja:
Rožu dārzi neravēti,
Ar nātram pieauguši.

Tautu dēls man vaicāja:
Kad būs Jāņu vakariņš?
- Vai tu, ačka, nezināji,
Šis pats Jāņu vakariņš.

 

Reklāma
Reklāma