Dzenīts gāja knipu knapu

Kūko, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka zaļa koka,
Man pietrūka māmuliņas.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Dzenīts gāja knipu knapu,
Raibi svārki mugurā;
I es ietu knipu knapu,
Ka man tādus šūdinātu.

Visi putni skaisti dzied,
Dzenis vien nedziedāja;
Ko dziedās nabadziņš,
Prauli vien vēderā.

Kūko, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka zaļa koka,
Man pietrūka māmuliņas.

Nekūko, dzeguzīte,
Aramā zemītē!
Kūko sila priedītē,
Tur tev skaisti atskanēs.

Ko, dzērvīte, tu klaigā,
Tīru puru bradādama?
Man nokrita zelta piesis,
Ar ķīvīti dancojot.

Kūko, manu dzeguzīti,   
Es pretī atkūkošu,   
Es pretī atkūkošu   
Ka savai māsiņai.

Zvirbuli, zvirbuli,
Kad ņemsi sievu?
Rudeni, rudeni,
Pa miežu laiku.

Cīrulītis rītā agri
Ar sieviņu druviņā;
Zvirbulītis ar sieviņu
Pa paspārni čubinās.

Cīrulītis, mazputniņš,
Augsti skrēja dziedādams:
Dievam nesa grāmatiņu,
Lai dod siltu vasariņu.

Cīruliņ, mazputniņ,
Ko redzēji debesīs?
— Redzēj' pili nodegam,
Redzēj' citu uztaisām.

Cīrulītis alu dara
Kumeliņa pēdiņā;
Pieci mieži, div' apeņi,
Kas par saldu alutiņu!
Sadzērās trīs kundziņi,
Treju kungu sulainīši.

Kas tur bija, kas nebija
Cielaviņas kaziņās?
Cīrulītis iztecēja
Saplūkātu cekuliņu.

Cīrulīti, mazputniņ,
Negul' ceļa maliņā;
Garām brauca lieli kungi,
Traucē tavu perēklīti.
Laidies upes līcītī
Aiz purviem, tīreļiem:
Ne tur tilta, ne tur ceļa,
Ne tur brauc lieli kungi,
Ne tur brauc lieli kungi,
Traucē tavu perēklīti.

Cīrulīti, mazputniņi,
Netup' ceļa maliņā;
Tur jās kungi, tur stārastas,
Saņems tevi rociņā;
Saņēmuši rociņā,
Ieliks tevi cietumā;
Ielikuši cietumā,
Tad liks tevim malku cirst;
Kad tu malku izcirtīsi,
Tad liks tevim ogles dzēst:
Kad tu ogles izdzēsīsi,
Tad liks tevim bruņas kalt;
Kad tu bruņas izkalīsi,
Tad liks tevim karā iet.
Tur tu iesi, tur paliksi
Pa zobiņa galiņam.

Cielava, balgāle,
Daudz tavu bērniņu?
— Divi guļ, divi kuļ,
Seši brauc mežā;
Divi velk, divi stumj,
Divi tek pakaļ.

Reklāma
Reklāma